Contributies

Contributiezaken:

Kees Kallenbach
contributiezaken@cvv-vlugenvaardig.nl
ING rekeningnr. NL83INGB0005054360
t.n.v. CVV Vlug & Vaardig Amsterdam

CONTRIBUTIE-BETALING

Wie lid wordt van cvv Vlug & Vaardig (V&V), gaat contributie betalen. Alleen de zon gaat voor niets op en soms krijg je een gratis glimlach.

Bij V&V moet de contributie per jaar – september, halfjaar – september/december of kwartaal – september/oktober/november/december via AUTOMATISCHE INCASSO betaald worden. Als na 1 maand de contributie nog niet op onze rekening is bijgeschreven, volgt een aanmaning. Als de contributie dan een maand later nog niet op onze rekening staat, wordt er niet gevoetbald totdat de contributie is voldaan. Hiermee benadeel jij dus jezelf of jouw zoon, maar ook nog eens het team waar jij of jouw zoon in speelt. Zorg dus dat het zover niet komt en draag zorg voor een TIJDIGE BETALING van de contributie. Dat heeft alleen maar voordelen!

Het bestuur