KERST 2021


Vorig jaar spraken wij de hoop en het vertrouwen uit, dat de ‘stille kerst’ eenmalig zou zijn en dat wij eind 2021 weer gezellig in familiekring mooie feestdagen zouden mogen beleven. Helaas is het anders gelopen, opnieuw moeten wij in beperkte kring kerst vieren.

Iedereen viert dit feest op zijn eigen manier. Vlug en Vaardig is een christelijke vereniging, de letters cvv staan immers voor christelijke voetbalvereniging. In die traditie werd Vlug en Vaardig bijna 90 jaar geleden opgericht en in die traditie staan wij nog steeds. Wel is er in die 90 jaar veel, heel veel veranderd. Vroeger heerste er zondagsrust, zeker bij onze leden, tegenwoordig doet bijna iedereen mee aan de 24/7 economie. Ook zijn veel VenV’ers op zondagmiddag terug te vinden op de tribunes van de Johan Cruyff Arena, iets wat vroeger ondenkbaar was.

Wat wel gebleven is, is de viering van het kerstfeest in onze traditie. Wij vieren de geboorte van Jezus, het Kind in de kribbe. Wij vinden die geschiedenis terug in de Bijbel, in Lucas 2. Die geboorte kwam niet uit de lucht vallen, want heel veel jaren eerder had de profeet Jesaja die geboorte al aangekondigd. Ook dat kunnen wij in de Bijbel lezen, in Jesaja 9: Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, de heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst.

Dat kind heeft ons in zijn korte leven geleerd hoe te leven. Hij wees daarbij op de tien geboden, die het volk Israël van God ontving. Wij zijn dat later de 10 woorden gaan noemen. Als iedereen zich aan die woorden zou houden, zou de wereld er heel anders uitzien. Dan zou iedereen kunnen leven in geluk en voorspoed, dan zouden er geen machthebbers zijn, die eigen belang zouden nastreven, dan zouden er geen mensen zijn, die de rechten van andere mensen zouden schenden, dan zouden er geen vluchtelingen zijn, enzovoort. Dan zouden wij in een ‘witte’ wereld leven.

Vorige week was er witte rook, een nieuw kabinet is in aantocht. Laten wij hopen, en zo mogelijk bidden, dat er een kabinet komt, dat recht doet aan de 10 woorden en dat eindelijk de slachtoffers van de aardbevingen in Groningen en de slachtoffers van het beleid van de Belastingdienst ook witte rook mogen zien aan het eind van hun donkere tunnel. Lukt het nieuwe kabinet dat niet, dan kunnen zij beter op zoek gaan naar een ‘functie elders’.

Wij wensen jullie ondanks alle beperkingen en zorgen goede, gezellige en wie weet witte Kerstdagen, een rustige jaarwisseling en een vredig en sportief 2022, waarin de bal weer gaat rollen als vanouds en nu echt!

Helaas kunnen wij geen nieuwjaarsreceptie houden, dat zal duidelijk zijn. Het is zoals het is. Blijf gezond en zoek de zonzij!

Het bestuur

Nog geen reacties

VAN DE VOORZITTER

Een soort lockdown, geen publiek, dat betekent dat wij elkaar minder vaak zien en zeker amper spreken, daarom moet het wat vaker ‘schriftelijk’ gaan.

Het blijft belangrijk, dat jullie regelmatig geïnformeerd worden over het wel en wee van onze vereniging. Deze keer gaat het over de penningmeester, vrijwilligers, lijnen trekken en het ‘rondje voor de club’.

PENNINGMEESTER

Zoals jullie weten, heeft onze penningmeester Elwin Kroese ons laten weten te willen stoppen met het penningmeesterschap. Drukke werkzaamheden voor zijn eigen bedrijf en de afstand tussen Amsterdam en De Meern (wat kan een n veel verschil maken 😊) zijn hier de oorzaak van.

Zonder penningmeester kunnen wij niet, dus daarom zijn wij al enige tijd op zoek naar een vervanger, maar helaas lukt dat nog niet. Kijken jullie eens in jullie team of er echt niemand is, die Elwin kan opvolgen. Aan tijd kost het de maandelijkse bestuursvergadering en ca. 2 uur administratie tijd. Alleen het opstellen van de jaarstukken vraagt wat extra tijd, ca. 2 x  ½ dag. Kom op mannen, help zoeken! Uiteraard krijgt de nieuwe penningmeester alle mogelijke ondersteuning van het bestuur.

VRIJWILLIGERS

Verenigingen, zeker ook de onze, bestaan door de inzet van vrijwilligers. Zoals jullie weten, zijn wij druk bezig een renovatie van ons clubhuis voor te bereiden. Inmiddels is de gevraagde subsidie toegezegd en in het nieuwe jaar hopen wij van start te kunnen gaan. Het gaat om het dak en de raampjes/houtwerk aan de kant van de velden 2 en 3. Uiteraard laten wij dit doen, maar om kosten te besparen moeten wij zelf ook iets doen en daar zijn VRIJWILLIGERS voor nodig. Geef je op bij Rob Oosterloo of meld het aan Edwin, dan zorgt hij dat het bij Rob komt. Een aantal spelers van ons 3e heeft zich aangemeld, wie volgt?

DOEN JULLIE MEE, WIJ REKENEN OP JULLIE en vele handen maken licht werk!

LIJNEN TREKKEN

Al eerder is jullie gevraagd mee te doen aan het lijnen trekken. Zonder lijnen geen voetbal, dus het is van groot belang, dat de lijnen er goed op staan. De vorige oproep heeft 1 aanmelding opgeleverd, dus loopt Edwin regelmatig achter de krijtkar. DAT IS NIET DE BEDOELING, EDWIN DOET AL ZOVEEL VOOR DE VERENIGING. Al ieder team 2 mensen levert, dan ben je helemaal niet vaak aan de beurt. DUS KOM OP, MELD JE AAN, DAN KAN HET VOETBALLEN DOORGAAN!

RONDJE VOOR DE CLUB

Jullie weten het, wij doen weer mee, omdat het vorige keer zo goed bevallen is. Dus doe ook mee, het is manier om ons in leven te houden. http://www.rondjevoorjeclub.nl/clubs/?club=cvvvlugenvaardig

De huidige stand is € 715.

Tot zover deze keer, graag tot de volgende keer!

Nog geen reacties

Corona maatregelen 28-11-2021

Hallo allen,

Door de genomen maatregelen is er de komende 3 weken geen trainen.

Hieronder staan de regels.

Groet het bestuur.

De komende drie weken, vanaf 28 november, moeten sportaccommodaties tussen 17.00 – 05.00 uur dicht zijn..

Dit weekend, zaterdag 27 en zondag 28 november, mag er nog gevoetbald worden, zowel op het veld als in de zaal. De huidige corona regels zullen hier nog steeds van kracht zijn. Dit betekent:

• Publiek is helaas niet welkom. Hierbij geldt een uitzondering voor alle personen die functioneel noodzakelijk zijn voor de wedstrijden, zoals scheidsrechters, trainers, coaches, leiders, onderhoudsprofessionals, vrijwilligers en strikt noodzakelijke rij-ouders.

Vanaf 28 november 05.00 uur gelden de volgende regels voor de sport.

• Na 17.00 uur moeten de sportaccommodaties dicht zijn.

• Georganiseerd buiten sporten na 17.00 uur (wedstrijd of training) is toegestaan met maximaal 4 personen (exclusief instructeur) en op 1,5 meter afstand. Ter verduidelijking, dit mag dus niet plaatsvinden op de sportaccommodatie zelf.

Nog geen reacties

VAN DE VOORZITTER

Het lijkt ons goed jullie regelmatig te informeren over het wel en wee van onze vereniging. Deze keer gaat het over de renovatie, de selectie, het rondje voor de club, de AH-actie en de website.

RENOVATIE

Zoals jullie al enige tijd weten, zijn wij druk doende met de renovatie van het clubhuis. Nadat enige jaren geleden de puien van de kantine zijn vervangen, zijn nu de raampjes/het houtwerk aan de kant van de velden 2 en 3 en het dak aan de orde. Offertes zijn aangevraagd en aan de daarvoor beschikbare subsidies wordt o.l.v. Rob Oosterloo gewerkt. Niet alle werkzaamheden kunnen wij uitbesteden, dus moeten wij zelf het nodige doen. Daarover hebben jullie al bericht ontvangen, dus kom op, meld je aan, jij doet daar VenV en jezelf een groot plezier mee, omdat dit eigen werk dringend noodzakelijk is.

SELECTIE

Wij beschikken gelukkig over een brede selectie, alleen merkt onze trainer/coach daar te weinig van. Iedere zaterdag tot nu toe is het passen en meten om senioren 1 en 2 representatief binnen de lijnen te krijgen. Kom op mannen, je bent lid van een voetbalclub en dat betekent maandag en woensdag trainen en zaterdag voetballen. Natuurlijk kan het voorkomen, dat jij een keer niet kunt, maar voor sommigen is het nu zo, dat zij af en toe een keer kunnen. Daar heb jij niet alleen jezelf mee, maar ook jouw team. Dus mannen, voetballen is op zaterdag prioriteit nr. 1! Spreken wij dat af, het is in het belang van Edwin, VenV en jezelf!

RONDJE VOOR DE CLUB

Deze actie, waaraan jullie de vorige keer zo fantastisch hebben meegedaan en onze stoutste verwachtingen ruim hebben overtroffen, is weer van start gegaan. Wij hebben besloten ook dit keer mee te doen, jullie hebben dat al vernomen. Uit de opbrengst willen wij graag een potje vormen voor ons 90-jarig jubileum volgend jaar op 19 juli, maar ook wat geld achter de hand hebben om tegenvallers bij de lopende renovatie op te vangen. Dus doe mee, het is manier om ons in leven te houden.

http://www.rondjevoorjeclub.nl/clubs/?club=cvvvlugenvaardig

AH-ACTIE

De actie, die de KNVB en AH hebben opgezet onder de naam VOETBALPASSIE, heeft ons € 539 opgebracht. Alle spaarders heel hartelijk bedankt.

WEBSITE

Onze website is niet meer up-to-date, dus moet die verbeterd worden. Tim Bolhoeve, zoon van Yvonne Bolhoeve-Bakker en kleinzoon van ons helaas overleden lid van verdienste Willem Bakker en Ryan van der Raad zijn daar druk mee bezig. Over niet al te lange tijd kunnen jullie de verbeterde website tegemoet zien.

Tot zover deze keer, graag tot de volgende keer!

Nog geen reacties

“Rondje voor de club”

Hallo lieve VenVers

Eindelijk zijn we weer aan het voetballen.
En wordt alles weer een beetje normaal.
Zo gaan ook alle activiteiten weer door die altijd op de rol staan.
Dus de Grote Club Actie is nu aan de beurt.
Nu hoor ik jullie alweer mopperen, die rot loten.

Ik zal jullie even blij maken, dit jaar geen GCA.

Maar we hebben een mooi ander alternatief.
Na het geslaagde “Rondje voor de club” komt er nu de tweede editie van het rondje.

https://www.rondjevoorjeclub.nl/clubs/?club=cvvvlugenvaardig

Deze opbrengst gaat gebruikt worden voor de het sparen voor een klein feestje bij het 90 jarige bestaan van volgend jaar en de komende renovatie.

We rekenen op jullie steun.

Proost, het bestuur.

Nog geen reacties

Renovatie clubhuis

Hoi V en V’ers,

Zoals jullie weten zijn wij druk bezig met de subsidieaanvragen voor onderhoudswerkzaamheden aan ons clubhuis. De verbeteringen aan de verwarming en het warme water zijn al uitgevoerd. We zijn nu nog bezig met de aanpak van het dak en de kozijnen van de kleedkamers aan de kant van veld 2 en 3.

Voor beide onderdelen zijn wij op zoek naar vrijwilligers die ons helpen met het uitvoeren.  Hieronder geef ik aan wat er moet gebeuren en hoeveel mensen wij daarvoor nodig hebben. Voor deze werkzaamheden hebben wij geen budget meer, maar ze moeten wel gedaan worden, dus dat moeten we echt zelf oplossen.

Het Dak

De meeste werkzaamheden worden uitgevoerd door de fa Klomp. Het enige dat wij moeten doen is het schoonmaken van het grind op het dak van de kleedkamers van de bezoekers. Dat doen wij voor het behoud van de dakbedekking. Wij zijn nog aan het uitzoeken hoe wij dat precies moeten doen, maar denken dat we 4 tot 6 mensen nodig hebben om hierbij te helpen. Het werk willen wij doen voordat de dakdekker aan de slag gaat. Dat betekent dat de komende weken op vrijdag en/of zaterdag aan dit onderdeel gewerkt gaat worden.

Kozijnen

De kozijnen en de bekleding van de buitengevel van de kantine worden uitgevoerd door fa JC Nieuwenhuizen. Wij hebben voor deze werkzaamheden een zeer mooie aanbieding gehad. Aan de kant van veld 2 en 3 moeten ook de trespa panelen boven de kozijnen vervangen worden. JC Nieuwenhuizen levert wel de materialen hiervoor, maar het aanbrengen moeten we zelf doen. Een paar jaar geleden is dat ook al gedaan aan de kant van veld 1. Ook hiervoor zoeken we 4 – 6 mensen.  Voor dit werk moet je wel een beetje handig zijn.

Als de kozijnen geplaatst zijn, dan moeten wij die ook nog schilderen. Ook daar zijn handjes voor nodig. 

Hoe gaan we verder?

Als je wilt helpen geef je dan op bij Rob Oosterloo,  rob.oosterloo@gmail.com. Geef aan bij welk onderdeel je wilt helpen en welke dagen je beschikbaar bent. Wij gaan de komende tijd verder met de voorbereiding van de werkzaamheden.  Iedereen die zich aanmeldt houden we via de mail op de hoogte van de voortgang en wanneer we aan de slag gaan.

Dit is geen vriendelijk verzoek, maar een ZEER DRINGENDE OPROEP! Wil dit kans van slagen hebben, dan moet er hulp komen. Kom op mannen, help onze mooie club, zodat wij op weg kunnen blijven naar ons 100-jarig bestaan:

Wij rekenen op jullie!

Het bestuur

Nog geen reacties

INGEZONDEN STUK VAN KASPER KOSTER

Ode aan Enno Hellinga

Afgelopen weekend kreeg ik te horen dat Enno Hellinga sinds kort niet meer onder ons is.

Ik zou liegen als ik zou zeggen dat dit bericht volledig onverwacht bij mij binnenkwam.

De laatste keer dat ik hem zag was bij het ‘Sixentoernooi’ en toen schrok ik hoe hij achteruit was gegaan. Volgens Enno jr. kon het toen al ieder moment zijn afgelopen. Het tekent Enno sr. dat hij deze strijd nog zo lang gevoerd heeft. Het was destijds vooral een schok dat de in mijn ogen altijd zo onverwoestbare Enno er nu zo klein en kwetsbaar uit zag.

Voor mij persoonlijk hoort de familie Hellinga thuis in het rijtje Hunze en Uiterwijk. Dit waren de gezinnen, die een flink aantal talentvolle jongeren voor onze club uitpoepten, wat een stuk minder respectvol klinkt dan het eigenlijk bedoeld is. Tevens waren dit de gezinnen, die ik persoonlijk goed kende.

In mijn jeugd ging ik regelmatig het weekend in Osdorp logeren bij Kas en Annie Koster. Daar woonde de familie Hellinga ook en het gebeurde eigenlijk nooit dat ik ze in zo’n weekend niet zag. Maar ook op het veld was Enno niet makkelijk te missen. Het was een genot om naast Enno te staan, als hij op zijn eigen persoonlijke, humorvolle wijze kritiek op de wedstrijd of wedstrijdleiding had. Zijn naam herkende je al van ruime afstand. Nog steeds hoor ik hem mijn naam roepen: “Hé Kassie, hoe gaat het?”

Eigenlijk was Enno gewoon een volwassen kwajongen, waarbij altijd die ondeugende blik op de loer lag. In het dagelijks leven was Enno taxichauffeur, wat hem een flink aantal bijzondere gebeurtenissen opleverde, waar hij maar al te graag over vertelde. Daarbij viel mij op dat hij voor de duvel niet bang was en altijd zo rechtvaardig mogelijk handelde. Als hij iemand kon helpen, dan stond hij gisteren al klaar.

Ik geloof niet dat ik ooit iemand heb leren kennen, die zo onvoorstelbaar sterk was. Ik weet nog dat mijn moeder altijd op haar hoede was, als zij langs de lijn stond. Want voor je het wist werd je niet gewoon door Enno opgetild, maar deed hij dat ook ver boven zijn hoofd. Zo weet ik ook nog dat wij in Osdorp met vier pubers een loodzware deur naar boven wilde tillen. We kregen er vrijwel geen beweging in, toen Enno toevallig langskwam. Hij vroeg of de deur naar boven moest, legde de deur op zijn schouder en liep er soepel mee de trap op.

Zelf zei ik altijd ‘ome Enno’ tegen hem. Ik kende hem al van jongs af aan en vond de benaming volstrekt logisch. Hij was dan weliswaar niet echt mijn oom, maar ik zag hem vaker en kende hem beter dan mijn meeste ooms, vond het overigens ook leuker dan de meeste ooms, dus dat weerhield mij niet. Zelden heb ik zo’n hartelijke en vrolijke man meegemaakt als Enno.

In het begin van het seizoen trainden we doorgaans in het Amsterdamse Bos om de conditie op peil te brengen. Het was een loodzware training, waar ik altijd enorm tegenop zag. Vaak voerde Enno dan de lopers aan. De oefeningen deed hij niet mee, maar bij de niet geringe loopafstanden voerde hij de groep in een niet gering tempo aan. Zelf was hij inmiddels oud genoeg om van een ieder van ons de vader te zijn, maar zijn conditie was nog steeds beter als van velen van ons.

Toen ik in de A1 speelde hadden wij een oefenwedstrijd tegen een voor ons onbekende ploeg met oudere jongens. Fysiek was het een zware wedstrijd voor ons, hoewel wij de betere spelers hadden. Ook ik kon mijn tegenstander niet fysiek de baas. Toen mijn opponent mij een flinke por gaf liet Enno gewoon doorgaan. Wat gefrustreerd kleunde ik er flink in om zo de bal te heroveren, waarbij ik zowel de man als de bal over de zijlijn werkte. Zowel mijn tegenstander als ik hielden rekening met een vrije trap, die niet volgde. Toen ik wat verbaasd naar Enno keek was een onopvallende knipoog zijn teken, dat hij juist wilde dat wij de fysieke duels niet zouden schuwen. Hij had mijn overtreding wel gezien, maar moedigde ons op deze wijze aan om ons fysiek flink te doen gelden.

Eén gebeurtenis blijft voor mij altijd kenmerkend en voor altijd verbonden aan Enno.

Ons derde had een wedstrijd ternauwernood verloren, waarbij het aandeel van de scheidsrechter nogal bepalend voor het scoreverloop was geweest. De man werd na afloop dan ook belaagd door spelers van Vlug en Vaardig. Snel liep Enno erop af om de jongens bij de scheidsrechter weg te halen. Enno had genoeg aanzien om daar gehoor aan te geven. Samen met de scheidsrechter liep Enno vervolgens van het veld af, waarbij een gesprek ontstond. De scheidsrechter bedankte Enno keurig voor zijn hulp, wat Enno kort wegwuifde.

“Geen enkel probleem scheids, doe ik graag. Hoe is het trouwens met je hond?”

De beste man keek Enno verbaasd aan en stamelde dat hij helemaal geen hond had.

“Hoe is het mogelijk? Zo blind en dan nog geen hond.”

Iedereen in zijn buurt had het gesprek gevolgd en een daverende lachsalvo volgde dan ook, zowel van onze spelers als die van de tegenstander.

Tevreden liep Enno het veld af, de scheidsrechter in verbijstering achter zich latend.

Het laatste verhaal wat mij ten gehore kwam was toen hij doordeweeks bij Vlug en Vaardig bezig was. Twee mensen waren aan het golfen en sloegen de bal van achter de sloot op het derde veld. Toen zij om moesten lopen om zich via het hek naar het derde veld te begeven had Enno inmiddels de golfbal door een tafeltennisballetje vervangen. In het wat hogere gras viel dit niet op. Toen de betreffende golfer het balletje hard raakte spatte deze uiteen, tot grote schik van de golfers. Ik zie de pretoogjes van Enno zo voor mij, hoewel ik er destijds niet bij was en ik kan zijn lach bijna horen.

Met het overlijden van Enno is een enorm kleurrijk, maar vooral prachtig persoon overleden.

Met mij zullen nog steeds veel oud V en V-ers met een grote glimlach terugdenken aan Enno.

Helaas kan ik niets anders dan de nabestaanden sterkte te wensen met het verwerken van dit enorme verlies.

Nog geen reacties

WEEK VAN DE SCHEIDSRECHTER

De Week van de Scheidsrechter is van 25 september tot en met 3 oktober 2021. Tijdens deze week willen de KNVB en ARAG zoveel mogelijk voetballers en voetballiefhebbers de scheidsrechter laten bedanken voor hun waardevolle inzet. Zij maken het immers mede mogelijk dat zo veel voetballers wekelijks op het veld van het spelletje kunnen genieten!

Nog geen reacties

VOETBALPASSIE: ALBERT HEIJN EN VLUG EN VAARDIG

Vanaf 13 september en tot en met 3 oktober kan je (of jouw ouders) in de AH app voor de clubkas van Vlug en Vaardig sparen. Open de AH app en geef alvast aan, dat jij/jullie voor Vlug en Vaardig wil/willen sparen. Zo doe je mee:

  1. Download de AH app als je deze nog niet hebt.
  2. Ga naar de Voetbalpassie tegel onder ‘Mijn Albert Heijn’ op het beginscherm van de AH app.
  3. Bevestig je deelname aan Voetbalpassie en kies Vlug en Vaardig
  4. Bevestig dat je mee wilt doen aan de winactie.

Nadere bijzonderheden kunnen jullie vinden via de website van Albert Heijn. Voor onze digitale generatie is dat vast een fluitje van een cent.

DOEN JULLIE MEE, ALLE ‘KLEINE BEETJES’ HELPEN, ZEKER NU WIJ VOOR GROTE UITGAVEN STAAN.

Vast bedankt, het bestuur

Nog geen reacties

WEER EVEN WENNEN

Het zal weer even wennen zijn, dat het normale leven langzaam maar zeker weer zijn loop krijgt. Dat geldt helaas niet voor iedereen. Wij hebben de afgelopen maanden afscheid moeten nemen van Anton Rakers, Piet de Goede en Enno Hellinga. Allemaal mensen, die zeer nauw of al heel lang betrokken waren bij Vlug en Vaardig.

Als bestuur hebben wij de afgelopen maanden niet stil gezeten. Door de geweldige acties, die jullie gesteund hebben, de ondersteuning door de overheid vanwege de gemiste inkomsten en de reguliere financiën was het mogelijk na te denken over ons clubhuis, waar de nodige zaken moeten gebeuren. Inmiddels is de warmwatervoorziening voor de bezoekerskleedkamers vervangen, zodat iedereen komend seizoen na de wedstrijd heerlijk kan douchen. Verder is het dak na zo’n 60 jaar aan restauratie toe en ook het houtwerk van de kleedkamers moet gerenoveerd worden. Wij hebben hiervoor subsidie aanvragen ingediend onder de deskundige leiding van Rob Oosterloo. Zo hopen wij ons clubhuis binnenkort weer up to date te hebben, zodat wij goed gehuisvest op weg kunnen naar ons eeuwfeest. Het kan zijn, dat wij nog een beroep op jullie moeten doen. Dat beroep kan tweeledig zijn. Misschien dat ter financiële overbrugging tijdelijk geld nodig is, maar ook hand en spandiensten ter besparing van kosten zijn een mogelijkheid. Zodra daar meer over bekend is, laten wij dat horen. Uiteraard rekenen wij dan op jullie en de tijd heeft ons geleerd, dat wij dat nooit vergeefs deden.

De bal gaat dus weer rollen en heeft zelfs al gerold. Een heerlijk vooruitzicht! Ook dat zal weer even wennen zijn, 3 x per week jouw voetbaltas inpakken en naar VenV komen om te trainen en te voetballen. Wij hopen dat jullie daarop goed voorbereid zijn. Aan ons kan het niet liggen, Edwin heeft zijn uiterste best gedaan jullie goed voorbereid van start te laten gaan.

Nieuwkomers heten wij hartelijk welkom en wij hopen dat zij zich snel thuis zullen voelen in onze VenV-familie. Een bijzonder welkom aan de spelers en leiding van de voetbalschool FDA, die onze jeugdgelederen zijn komen versterken. Wij hopen van harte, dat alles goed gaat verlopen.

Beste mensen, jullie zijn weer even bijgepraat en wij hopen elkaar weer regelmatig te ontmoeten. Het zal weer even wennen zijn.

Veel plezier en succes!

Het bestuur

Nog geen reacties