ALGEMENE LEDERVERGADERING


Maandag 12 december vindt na een onderbreking van 2 jaar weer onze algemene ledenvergadering (ALV) plaats. In deze vergadering worden de jaarcijfers 2021-2022 vastgesteld, de begroting 2022-2023 besproken en de jaarverslagen behandeld.

Ook moeten wij het hebben over de contributie. Moeten wij die per 1 juli 2023 verhogen of hebben wij andere opties?

Wie dit wil weten of mee wil denken, nodigen wij van harte uit naar de ALV te komen. Ons motto is nog steeds

HOE LATEN WIJ VLUG EN VAARDIG EEN EEUW BESTAAN?

Dus tot maandag 12 december, 20.30 uur in ons clubhuis. Wie vooraf de stukken wil ontvangen, kan die opvragen bij onze secretaris Wim de Wilde:

secretaris@cvv-vlugenvaardig.nl.

Het bestuur

Reacties zijn gesloten.