FINANCIËLE JAARSTUKKEN


Beste mensen,

Vorig jaar konden jullie de financiële jaarstukken opvragen bij de penningmeester, omdat wij geen Algemene LedenVergadering (ALV) konden uitschrijven. Wij eindigden de mededeling hierover met de wens, dat wij eind 2021 weer een gebruikelijke ALV zouden kunnen uitschrijven.

Helaas liep het anders, Covid-19 speelde ons nog parten. Ook nu was het niet mogelijk

een ALV te beleggen als gebruikelijk. Daarom doen wij het ook nu anders. De financiële commissie heeft de stukken beoordeeld en goedgekeurd. Vanaf nu kunnen geïnteresseerden de financiële jaarstukken opvragen bij onze penningmeester Elwin Kroese. Jullie hebben daarvoor 1 week de tijd. Na deze week hebben jullie 14 dagen de tijd de stukken te bekijken en eventueel nadere toelichting te vragen.

Als alle vragen naar tevredenheid behandeld zijn, zijn de financiële jaarstukken vastgesteld en hebben de leden het bestuur decharge verleend voor het gevoerde financieel beleid.

Uiteraard hopen wij eind 2022 weer een gebruikelijke ALV uit te schrijven.

Er is nog meer ‘financieel’ nieuws. Onze penningmeester heeft enige tijd geleden de wens geuit zijn functie neer te willen leggen. Wij hebben enige tijd gezocht naar een opvolger en zijn daar nu gelukkig in geslaagd. De functie van Elwin wordt overgenomen door Yvonne Bolhoeve-Bakker, zeker geen onbekende binnen onze vereniging.

Wij danken Elwin heel hartelijk voor zijn inzet de afgelopen jaren, hij heeft zijn taak uiterst bekwaam uitgevoerd.

ELWIN ONTZETTEND BEDANKT, WIJ WENSEN SAMIRA EN JOU EEN GOEDE TOEKOMST!

Het bestuur

Reacties zijn gesloten.