VAN DE VOORZITTER


Terwijl de stormen over ons land razen, zijn wij als bestuur druk doende ons voor te bereiden op de dingen, die na de stormen komen, zeg maar de ‘storm’ na de storm.

RENOVATIE

De voorbereidingen zijn in volle gang, er is al contact geweest tussen de dakdekker en de aannemer, materialen zijn besteld of worden dat binnenkort en na Pasen wordt e.e.a. ook zichtbaar. Wij hopen uiteraard op beter weer dan op dit moment. Rob Oosterloo heeft al enige hulptroepen ‘georganiseerd’, maar wie nog een bijdrage wil leveren kan altijd contact met Rob opnemen. Ook hier geldt, dat vele handen licht werk maken.

RONDJE VOOR DE CLUB

Zo’n renovatie kost aardig wat duiten, dat zal duidelijk zijn. Wij hebben daarvoor subsidie aangevraagd en die is ons toegezegd, voor een deel zelfs al overgemaakt. Maar net zo als eigen werk moet er ook altijd eigen geld zijn. Daarom is het fantastisch, dat jullie het rondje voor de club weer zo enthousiast gesteund hebben, het heeft ons ruim € 2.300 opgeleverd en daarmee waren wij nr. 1 in Nederland! Alle geefsters en gevers heel hartelijk bedankt, het is een zeer welkome aanvulling van onze financiën, zeker nu wij de kantine-inkomsten weer een tijdje moesten missen.

CLUB VAN 100

Leden van de club van 100 hebben inmiddels gezien, dat de jaarlijkse bijdrage is afgeschreven. Hartelijk dank voor die bijdrage. Wie nog geen lid is van de club van 100, kan dat natuurlijk wel worden, graag zelfs. Wij kunnen de inkomsten van de club van 100 zo nodig gebruiken voor de (mede)financiering van de ramen van de kleedkamers, maar zeker om straks ons 90-jarig bestaan te kunnen vieren.

90-JARIG JUBILEUM

Vlug en Vaardig werd op 19 juli 1932 opgericht. Dit betekent, dat wij op 19 juli 2022 90 jaar bestaan. Gezien de huidige omstandigheden geen groot feest, maar wij laten die gebeurtenis natuurlijk niet ongemerkt voorbij gaan. Op zaterdag 4 juni zijn alle seniorleden en vrijwilligers hartelijk welkom op de afsluitende barbecue. Voor slechts een kleine bijdrage van € 10 kan er gegeten en gedronken worden. Later volgt nog meer informatie, maar noteer vast de datum.

Tot zover deze keer, graag tot de volgende keer!

Reacties zijn gesloten.