KERST 2021Vorig jaar spraken wij de hoop en het vertrouwen uit, dat de ‘stille kerst’ eenmalig zou zijn en dat wij eind 2021 weer gezellig in familiekring mooie feestdagen zouden mogen beleven. Helaas is het anders gelopen, opnieuw moeten wij in beperkte kring kerst vieren.

Iedereen viert dit feest op zijn eigen manier. Vlug en Vaardig is een christelijke vereniging, de letters cvv staan immers voor christelijke voetbalvereniging. In die traditie werd Vlug en Vaardig bijna 90 jaar geleden opgericht en in die traditie staan wij nog steeds. Wel is er in die 90 jaar veel, heel veel veranderd. Vroeger heerste er zondagsrust, zeker bij onze leden, tegenwoordig doet bijna iedereen mee aan de 24/7 economie. Ook zijn veel VenV’ers op zondagmiddag terug te vinden op de tribunes van de Johan Cruyff Arena, iets wat vroeger ondenkbaar was.

Wat wel gebleven is, is de viering van het kerstfeest in onze traditie. Wij vieren de geboorte van Jezus, het Kind in de kribbe. Wij vinden die geschiedenis terug in de Bijbel, in Lucas 2. Die geboorte kwam niet uit de lucht vallen, want heel veel jaren eerder had de profeet Jesaja die geboorte al aangekondigd. Ook dat kunnen wij in de Bijbel lezen, in Jesaja 9: Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, de heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst.

Dat kind heeft ons in zijn korte leven geleerd hoe te leven. Hij wees daarbij op de tien geboden, die het volk Israël van God ontving. Wij zijn dat later de 10 woorden gaan noemen. Als iedereen zich aan die woorden zou houden, zou de wereld er heel anders uitzien. Dan zou iedereen kunnen leven in geluk en voorspoed, dan zouden er geen machthebbers zijn, die eigen belang zouden nastreven, dan zouden er geen mensen zijn, die de rechten van andere mensen zouden schenden, dan zouden er geen vluchtelingen zijn, enzovoort. Dan zouden wij in een ‘witte’ wereld leven.

Vorige week was er witte rook, een nieuw kabinet is in aantocht. Laten wij hopen, en zo mogelijk bidden, dat er een kabinet komt, dat recht doet aan de 10 woorden en dat eindelijk de slachtoffers van de aardbevingen in Groningen en de slachtoffers van het beleid van de Belastingdienst ook witte rook mogen zien aan het eind van hun donkere tunnel. Lukt het nieuwe kabinet dat niet, dan kunnen zij beter op zoek gaan naar een ‘functie elders’.

Wij wensen jullie ondanks alle beperkingen en zorgen goede, gezellige en wie weet witte Kerstdagen, een rustige jaarwisseling en een vredig en sportief 2022, waarin de bal weer gaat rollen als vanouds en nu echt!

Helaas kunnen wij geen nieuwjaarsreceptie houden, dat zal duidelijk zijn. Het is zoals het is. Blijf gezond en zoek de zonzij!

Het bestuur

Reacties zijn gesloten.