VAN DE VOORZITTER


Een soort lockdown, geen publiek, dat betekent dat wij elkaar minder vaak zien en zeker amper spreken, daarom moet het wat vaker ‘schriftelijk’ gaan.

Het blijft belangrijk, dat jullie regelmatig geïnformeerd worden over het wel en wee van onze vereniging. Deze keer gaat het over de penningmeester, vrijwilligers, lijnen trekken en het ‘rondje voor de club’.

PENNINGMEESTER

Zoals jullie weten, heeft onze penningmeester Elwin Kroese ons laten weten te willen stoppen met het penningmeesterschap. Drukke werkzaamheden voor zijn eigen bedrijf en de afstand tussen Amsterdam en De Meern (wat kan een n veel verschil maken 😊) zijn hier de oorzaak van.

Zonder penningmeester kunnen wij niet, dus daarom zijn wij al enige tijd op zoek naar een vervanger, maar helaas lukt dat nog niet. Kijken jullie eens in jullie team of er echt niemand is, die Elwin kan opvolgen. Aan tijd kost het de maandelijkse bestuursvergadering en ca. 2 uur administratie tijd. Alleen het opstellen van de jaarstukken vraagt wat extra tijd, ca. 2 x  ½ dag. Kom op mannen, help zoeken! Uiteraard krijgt de nieuwe penningmeester alle mogelijke ondersteuning van het bestuur.

VRIJWILLIGERS

Verenigingen, zeker ook de onze, bestaan door de inzet van vrijwilligers. Zoals jullie weten, zijn wij druk bezig een renovatie van ons clubhuis voor te bereiden. Inmiddels is de gevraagde subsidie toegezegd en in het nieuwe jaar hopen wij van start te kunnen gaan. Het gaat om het dak en de raampjes/houtwerk aan de kant van de velden 2 en 3. Uiteraard laten wij dit doen, maar om kosten te besparen moeten wij zelf ook iets doen en daar zijn VRIJWILLIGERS voor nodig. Geef je op bij Rob Oosterloo of meld het aan Edwin, dan zorgt hij dat het bij Rob komt. Een aantal spelers van ons 3e heeft zich aangemeld, wie volgt?

DOEN JULLIE MEE, WIJ REKENEN OP JULLIE en vele handen maken licht werk!

LIJNEN TREKKEN

Al eerder is jullie gevraagd mee te doen aan het lijnen trekken. Zonder lijnen geen voetbal, dus het is van groot belang, dat de lijnen er goed op staan. De vorige oproep heeft 1 aanmelding opgeleverd, dus loopt Edwin regelmatig achter de krijtkar. DAT IS NIET DE BEDOELING, EDWIN DOET AL ZOVEEL VOOR DE VERENIGING. Al ieder team 2 mensen levert, dan ben je helemaal niet vaak aan de beurt. DUS KOM OP, MELD JE AAN, DAN KAN HET VOETBALLEN DOORGAAN!

RONDJE VOOR DE CLUB

Jullie weten het, wij doen weer mee, omdat het vorige keer zo goed bevallen is. Dus doe ook mee, het is manier om ons in leven te houden. http://www.rondjevoorjeclub.nl/clubs/?club=cvvvlugenvaardig

De huidige stand is € 715.

Tot zover deze keer, graag tot de volgende keer!

Reacties zijn gesloten.