VAN DE VOORZITTER


Het lijkt ons goed jullie regelmatig te informeren over het wel en wee van onze vereniging. Deze keer gaat het over de renovatie, de selectie, het rondje voor de club, de AH-actie en de website.

RENOVATIE

Zoals jullie al enige tijd weten, zijn wij druk doende met de renovatie van het clubhuis. Nadat enige jaren geleden de puien van de kantine zijn vervangen, zijn nu de raampjes/het houtwerk aan de kant van de velden 2 en 3 en het dak aan de orde. Offertes zijn aangevraagd en aan de daarvoor beschikbare subsidies wordt o.l.v. Rob Oosterloo gewerkt. Niet alle werkzaamheden kunnen wij uitbesteden, dus moeten wij zelf het nodige doen. Daarover hebben jullie al bericht ontvangen, dus kom op, meld je aan, jij doet daar VenV en jezelf een groot plezier mee, omdat dit eigen werk dringend noodzakelijk is.

SELECTIE

Wij beschikken gelukkig over een brede selectie, alleen merkt onze trainer/coach daar te weinig van. Iedere zaterdag tot nu toe is het passen en meten om senioren 1 en 2 representatief binnen de lijnen te krijgen. Kom op mannen, je bent lid van een voetbalclub en dat betekent maandag en woensdag trainen en zaterdag voetballen. Natuurlijk kan het voorkomen, dat jij een keer niet kunt, maar voor sommigen is het nu zo, dat zij af en toe een keer kunnen. Daar heb jij niet alleen jezelf mee, maar ook jouw team. Dus mannen, voetballen is op zaterdag prioriteit nr. 1! Spreken wij dat af, het is in het belang van Edwin, VenV en jezelf!

RONDJE VOOR DE CLUB

Deze actie, waaraan jullie de vorige keer zo fantastisch hebben meegedaan en onze stoutste verwachtingen ruim hebben overtroffen, is weer van start gegaan. Wij hebben besloten ook dit keer mee te doen, jullie hebben dat al vernomen. Uit de opbrengst willen wij graag een potje vormen voor ons 90-jarig jubileum volgend jaar op 19 juli, maar ook wat geld achter de hand hebben om tegenvallers bij de lopende renovatie op te vangen. Dus doe mee, het is manier om ons in leven te houden.

http://www.rondjevoorjeclub.nl/clubs/?club=cvvvlugenvaardig

AH-ACTIE

De actie, die de KNVB en AH hebben opgezet onder de naam VOETBALPASSIE, heeft ons € 539 opgebracht. Alle spaarders heel hartelijk bedankt.

WEBSITE

Onze website is niet meer up-to-date, dus moet die verbeterd worden. Tim Bolhoeve, zoon van Yvonne Bolhoeve-Bakker en kleinzoon van ons helaas overleden lid van verdienste Willem Bakker en Ryan van der Raad zijn daar druk mee bezig. Over niet al te lange tijd kunnen jullie de verbeterde website tegemoet zien.

Tot zover deze keer, graag tot de volgende keer!

Reacties zijn gesloten.