WEER EVEN WENNEN


Het zal weer even wennen zijn, dat het normale leven langzaam maar zeker weer zijn loop krijgt. Dat geldt helaas niet voor iedereen. Wij hebben de afgelopen maanden afscheid moeten nemen van Anton Rakers, Piet de Goede en Enno Hellinga. Allemaal mensen, die zeer nauw of al heel lang betrokken waren bij Vlug en Vaardig.

Als bestuur hebben wij de afgelopen maanden niet stil gezeten. Door de geweldige acties, die jullie gesteund hebben, de ondersteuning door de overheid vanwege de gemiste inkomsten en de reguliere financiën was het mogelijk na te denken over ons clubhuis, waar de nodige zaken moeten gebeuren. Inmiddels is de warmwatervoorziening voor de bezoekerskleedkamers vervangen, zodat iedereen komend seizoen na de wedstrijd heerlijk kan douchen. Verder is het dak na zo’n 60 jaar aan restauratie toe en ook het houtwerk van de kleedkamers moet gerenoveerd worden. Wij hebben hiervoor subsidie aanvragen ingediend onder de deskundige leiding van Rob Oosterloo. Zo hopen wij ons clubhuis binnenkort weer up to date te hebben, zodat wij goed gehuisvest op weg kunnen naar ons eeuwfeest. Het kan zijn, dat wij nog een beroep op jullie moeten doen. Dat beroep kan tweeledig zijn. Misschien dat ter financiële overbrugging tijdelijk geld nodig is, maar ook hand en spandiensten ter besparing van kosten zijn een mogelijkheid. Zodra daar meer over bekend is, laten wij dat horen. Uiteraard rekenen wij dan op jullie en de tijd heeft ons geleerd, dat wij dat nooit vergeefs deden.

De bal gaat dus weer rollen en heeft zelfs al gerold. Een heerlijk vooruitzicht! Ook dat zal weer even wennen zijn, 3 x per week jouw voetbaltas inpakken en naar VenV komen om te trainen en te voetballen. Wij hopen dat jullie daarop goed voorbereid zijn. Aan ons kan het niet liggen, Edwin heeft zijn uiterste best gedaan jullie goed voorbereid van start te laten gaan.

Nieuwkomers heten wij hartelijk welkom en wij hopen dat zij zich snel thuis zullen voelen in onze VenV-familie. Een bijzonder welkom aan de spelers en leiding van de voetbalschool FDA, die onze jeugdgelederen zijn komen versterken. Wij hopen van harte, dat alles goed gaat verlopen.

Beste mensen, jullie zijn weer even bijgepraat en wij hopen elkaar weer regelmatig te ontmoeten. Het zal weer even wennen zijn.

Veel plezier en succes!

Het bestuur

Reacties zijn gesloten.