OP EEN MOOIE WARME DAG IN SEPTEMBER

Als ik onze minister-president begin mei goed begrepen heb, moeten wij dus tot september wachten om weer te kunnen voetballen. Laten wij hopen, dat het op één of andere manier mogelijk zal zijn in augustus de trainingen te hervatten, zodat wij ons goed kunnen voorbereiden op de herstart. En laten wij hopen, dat dit op een mooie, warme dag in september zal zijn.

Even terzijde: ik vind, dat onze regering haar uiterste best doet om ons steeds zo goed mogelijk te informeren, niet alleen over haar beslissingen, maar ook over de beraadslagingen, die tot deze beslissingen hebben geleid. Kritiek hebben is zo makkelijk, maar doe het maar eens in deze onzekere tijden!

Wij kunnen niet anders doen dan afwachten en ons houden aan de richtlijnen, want alleen zo voorkomen wij de uitbreiding van de pandemie. Natuurlijk hopen wij, dat er zo snel mogelijk een vaccin gevonden wordt, dat ons echt gaat beschermen, maar hoe lang dat nog gaat duren is nog steeds onzeker.

Ondertussen moeten wij ons uiterste best doen gezond te blijven door ons te houden aan de voorschriften en om te zien naar elkaar. Laat elkaar eens wat horen!

Van een jonge vader kreeg ik het volgende bericht:

‘Bedankt, wat leuk dat je een berichtje stuurt! Zondag 12 april om 19:31 uur is Ilja geboren. Moeder en kind maken het uitstekend. 

Ik hoop ook, dat er snel een vaccin of iets komt, dan kunnen opa’s en oma’s hem ten minste vasthouden. Ook hoop ik dat V&V niet te veel last heeft/krijgt van deze crisis en wij weer snel kunnen voetballen bij de leukste voetbalclub van Amsterdam.’

Ook de KNVB liet ons bemoedigende woorden horen. Jan Dirk van de Zee, directeur amateurvoetbal, stuurde ons in zijn column het volgende bericht:

‘De honger naar de bal is niet te doen zo groot’, schrijft Johan van Boven op 16 april in een tweet. Hij liet een drone vliegen boven de verlaten voetbalvelden van VV Dordrecht en filmde de ontzielde diepte. Het gedicht dat hij erbij schreef, werd een gesproken ode aan het voetbal. Het is alsof je de jonge Jules Deelder hoort. Zelfde ritme, zelfde hamerende stijl, zelfde tongval. De eerste regels gaan als volgt:

‘Geen voetbaltas bovenop het stuur.

Geen opstelling om naar te gissen.

Geen extra mannetje in de muur.

Geen kans om niet te missen.

Geen gekras van ijzeren noppen.

Geen gefoeter langs de lijn.

Geen duizeling na het koppen.

Geen gekerm van de pijn.

Geen toss rond de middenstip.

Geen spits die draait en kapt…’


Soms denkt een lid dat het gras elders groener is, maar reageert wel positief op een reactie van onze kant:

‘Ik waardeer uw bericht, bedankt daarvoor!

Ja, ik heb er inderdaad goed over nagedacht. Ik wil een jaar iets anders proberen. En zoals ik al tegen Edwin heb gezegd: wie weet ben ik het jaar daarop weer terug en hoop ik dat de deuren nog voor me open staan!

Het waren leuke jaren en ik hoop er in de toekomst nog een paar aan toe te voegen.

Nogmaals bedankt voor uw bericht en bedankt dat ik deel uit mocht maken van V&V; het is een warme club meer dan een familie club!’

Blijf gezond, houd de zonzij en zie om naar elkaar. Tot een mooie warme dag in september!

Namens het bestuur, Foeke Westerveld

Nog geen reacties

CORONA EN RAMADAN

Gewaardeerde V en V’ers,

Zojuist onze premier horen zeggen, dat er niet getraind en gevoetbald kan worden tot 1 september. Nu kunnen wij gaan zitten mokken, gaan mopperen of gewoon onze eigen gang gaan, MAAR dat is volstrekt onverstandig. De maatregelen zijn er niet op gericht om ons dwars te zitten, maar juist om ons een toekomst te geven. Dus houd vol, werk mee, zodat wij in de toekomst weer kunnen voetballen. Het zou wel eens zo kunnen zijn, dat wij moeten wachten op een vaccin, dat ons tegen dit virus gaat beschermen. Het is zoals het is. Gelukkig wordt de jeugd tot 12 jaar enige ruimte geboden. Wij wachten even af welke mogelijkheden de gemeente ons gaat bieden en bekijken dan hoe wij de ruimte voor onze leden tot en met 12 jaar, passend binnen onze verantwoordelijkheid en afhankelijk van menskracht, in kunnen gaan vullen.

Een speciaal woord voor onze moslimleden. Ik gebruik daarvoor de woorden, die aangereikt worden door de Raad van Kerken in Nederland:

Het corona-virus heeft in Nederland en wereldwijd geleid tot onzekerheid en verslagenheid. Deze Ramadan zal voor u allen anders zijn dan andere jaren. Door de getroffen maatregelen kan er niet samen met familie en vrienden worden gevast, gebeden en gevierd. Wij hopen echter dat ondanks de fysieke afstand die wij tussen elkaar dienen te houden, eenieder zich verbonden voelt met elkaar en dat de vreugde van Ramadan ook dit jaar wordt gedeeld. We denken daarbij in het bijzonder aan hen die er alleen voor staan in deze moeilijke omstandigheden.
In het hele land ontstaan vanuit verschillende gemeenschappen initiatieven om naar elkaar om te zien en elkaar bij te staan. Wij danken iedereen die zich namens de moslimgemeenschap inzet om hierdoor de saamhorigheid te vergroten in deze crisis.
Wij wensen u een gezegende Ramadan toe.

Lieve mensen. Houd vol en wees lief voor elkaar, zodat wij ‘de gele en rode kaarten’ op zak kunnen houden. Doe jouw uiterste best om gezond te blijven en help mee ook anderen gezond te houden.
Houd de zonzij!

Namens het bestuur,

Foeke Westerveld

Nog geen reacties

IN HET ZELFDE SCHUITJE

Lieve mensen van Vlug en Vaardig,

Daar zitten wij dan, in een schuitje dat niemand voorzien had. En wij weten ook nog niet waar dit schuitje heen vaart en wanneer het weer aan land komt. Radio en TV herinneren er ons steeds aan, dat wij elkaar vast moeten houden, elkaar moeten steunen en zeker elkaar niet uit het oog moeten verliezen. Wij doen dan ook ons best en volgen de door de regering opgestelde regels. Wij kunnen ook niet anders, willen wij door deze coronacrisis heen komen.

In de christelijke traditie, een traditie waarin ook V en V staat, staan wij vlak voor Pasen. Met Pasen gedenken, vieren wij, dat Christus de dood heeft overwonnen. Valt er nu wel wat te vieren? Daarover las ik de volgende tekst van de algemeen secretaris van de Raad van Kerken in Nederland:

En toch… Paasgroet vanuit de kerken
In deze week voor Pasen volgen we als christenen Jezus op zijn weg naar Jeruzalem. De voorbereidingstijd van veertig dagen die hieraan voorafging hield in Nederland gelijke pas met de uitbraak en verspreiding van het Coronavirus. Daarmee is de vraag naar de betekenis van lijden en opstanding voor velen groter dan ooit. Hoe kunnen we, in Gods Naam, het hoogtijfeest van Pasen vieren als ziekte en dood rondwaren? En als aan de grenzen van Europa duizenden vluchtelingen in opvangkampen geen kant op kunnen?
Er is één woordje dat mij, soms tegen beter weten in, telkens weer houvast geeft. Je zou het de kortste geloofsbelijdenis kunnen noemen die er is. En toch! Toch is het woordje dat alles omkeert en misschien wel het enige woordje dat we hebben om elkaar mee te troosten en steunen. Daarmee is het voor mij, zeker dit jaar, het Paaswoord bij uitstek. Spreken nieuwsfeiten nieuwstaal, het woordje toch spreekt geloofstaal. Het doet een appel op ons om ons niet neer te leggen bij die harde feiten. Als op Paasmorgen de klokken van onze kerken luiden, als weerklank van de klokken van troost en hoop die veel kerken iedere woensdag luiden, dan verkondigen zij de wereld dat Christus toch is opgestaan. En dat zijn licht ons blijvend omringt.

Ik wens jullie ALLEMAAL zo mogelijk goede en gezellige Paasdagen, een behouden vaart en een veilige aankomst.

Namens het bestuur,

Foeke Westerveld

Nog geen reacties

Corona Update

In verband met de vandaag genomen regeringsmaatregelen heeft de KNVB besloten om alle amateur wedstrijden voor de rest van het seizoen te schrappen in Nederland.

https://www.knvb.nl/nieuws/amateurvoetbal/uitgelicht/59781/competities-amateurvoetbal-niet-hervat

Voor Vlug en Vaardig betekent dit dat alle wedstrijden en trainingen geen doorgang vinden.

Ook het clubhuis zal in deze periode gesloten zijn.

Vriendelijke groet Het Bestuur.

Nog geen reacties

Nieuwe website afgelastingen

Gemeente Amsterdam heeft een nieuwe website ontwikkeld waarmee de bespeelbaarheid van de velden inzichtelijk gemaakt wordt bij afgelastingen. Deze website is te vinden op www.amsterdam.nl/sport/veldstatus.

Nog geen reacties

Club van 100/50

Beste oud-lid,

U kent waarschijnlijk Vlug en Vaardig nog uit de tijd dat het een vereniging met veel leden was.
Helaas is dat niet meer zo. In de afgelopen periode is het ledental afgenomen, daardoor hebben wij minder contributie- en kantine-inkomsten. Binnen de vereniging doen wij er alles aan om de inkomsten te vergroten. Zo is de Club van 100 opnieuw leven ingeblazen. Verder zijn er diverse bordsponsors bijgekomen. En wij hebben gelukkig ook weer een nieuw seniorenteam kunnen verwelkomen. Helaas is dat nog niet voldoende om aan de zakelijke verplichtingen te kunnen voldoen en vooral het noodzakelijke onderhoud aan ons clubhuis te kunnen verrichten.
Daarom kijken wij nu buiten de club om ons heen en zo komen wij bij u uit.
Wat zou het mooi zijn als u als oud-lid ook toetreedt tot de club van 100.
Zo kunnen wij er met z’n allen voor zorgen:

DE CLUB 100 JAAR TE LATEN BESTAAN (1932-2032).

Lid worden is eenvoudig. Door het onderstaande formulier in te vullen en te versturen, machtigt u de vereniging jaarlijks € 100,- van u rekening af te schrijven.

PS. Kent u nog een ander oud-lid, wijs hem/haar dan op dit bericht op onze website.

Hartelijk dank daarvoor!

Met vriendelijke groet,

Ambassadeur Club van 100

Joop Teeken
;                                             Joop Teeken

Wordt nu lid via het onderstaande formulier: 

[wpforms id=”8685″ title=”false” description=”false”]

Nog geen reacties

Reclameborden

Na de vijf eerder geplaatste reclameborden mag V&V nog een nieuwe bordsponsor verwelkomen:
JC Nieuwenhuizen.

Ook voor uw bord is er een plek langs de lijn bij V&V.
Voor meer informatie kunt u mailen naar: sponsor@cvv-vlugenvaardig.nl

Nog geen reacties

de nieuwe contributies

 

De contributies voor het seizoen 2018-2019 zijn:

 

 

Nog geen reacties