Clubnieuws

HARTELIJK BEDANKT!

Frank de Wilde, Edwin van der Raad, Foeke Westerveld, Eric Boter, Guus Boerman, Peter Kort, Joop Teeken, Rob Oosterloo, Pieter Bosse, Ronald Stokking, Stephen Connell, Arjan Dekker, Frans Mantel,Jan de Goede, Nico Boot, Peter van der Raad, Erno Hellinga,Hans Berkman, Hero Oosterloo, Piet van Baren, Ruud Uiterwijk, Piet Veenendaal, Wim de Goede, J. de Vries, Rick Verlaan, voor jullie financiële bijdragen aan de Club van 100/50, die jullie vorig jaar omstreeks deze tijd deden.

Met het bedrag van € 1250,- hebben we het afgelopen jaar het clubhuis weer verder kunnen verfraaien. Door inzet van vele vrijwilligers kun je heel wat met dat bedrag doen. Maar het is nog niet genoeg.
We kunnen door de huidige 25 leden van de Club van 100/50 dit jaar weer rekenen op € 1250,-
De leden die ooit een machtiging voor automatische betaling hebben afgegeven hoeven nergens meer aan te denken. De anderen moeten even in deze periode hun € 50,- overmaken op het speciale bankrekeningnummer: NL23INGB0006931129, Vlug en Vaardig Club van 100.
Het zou mooi zijn als het bedrag hoger gaat  worden door aanmeldingen van nieuwe leden bij de Club van 100/50.

Om het jullie gemakkelijk te maken, dat jaarlijks de € 50,- automatisch wordt afgeschreven, kunnen jullie het onderstaande machtigingsstrookje invullen en ondertekend inleveren in de bestuurskamer van het clubgebouw of opsturen aan:

Dhr W. de Wilde, secr. cvv. Vlug en Vaardig,
Hechtelstraat 20,
1066 KL, Amsterdam.

Met vriendelijke groet,

Joop Teeken, Club van 100/50 ambassadeur

________________________________________________________________________________________________________________________________________
Machtigingsstrookje automatische incasso Club van 100 Vlug en Vaardig

NAAM + voorletter(s)
ADRES:
POSTCODE:             WOONPLAATS:
GEB. DATUM:
REKENINGNUMMER:
INSCHRIJFDATUM:

HANDTEKENING:

jeugdbus102016

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Velen kennen dat gevoel wel, genieten van een opgeruimd huis of opgeruimde kamer, van een box of schuur die weer netjes is. Ook wij kennen dat gevoel, genieten van een opgeruimd clubhuis. Wij hebben een fantastische ploeg, bestaande uit Willem Bakker, Nico Boot, Enno Hellinga, Ton Laarman en Peter van der Raad. Zij zorgen, de één wat meer, de ander wat minder, dat kleedkamers en kantine er iedere keer weer keurig opgeruimd uitzien.

Helaas is de fantastische ploeg dit seizoen kleiner geworden door het vertrek van enkele mensen. Daarom zijn wij dringend op zoek naar uitbreiding van onze onderhoudsploeg, speciaal op maandagmorgen van 9 – 12 uur.

Als er een paar mensen bijkomen, is het werk ook eerder klaar. Wie helpt ons??? Je krijgt er gratis koffie en veel dankbaarheid voor terug. Denk nu eens niet, dat zal een ander wel doen, maar kijk zelf om je heen of er in jouw omgeving niet iemand is die de handen uit de mouwen wil steken. Bedenk:

VELE HANDEN MAKEN LICHT WERK

en

OPGERUIMD STAAT NETJES EN GASTVRIJ!

Wij horen graag iets van jullie.

Foeke Westerveld

voorzitter

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________