VANDAAG, MORGEN EN OVERMORGEN


Dit zijn heel concrete woorden, bijvoorbeeld ‘woensdag, donderdag en vrijdag’, maar het kunnen ook minder concrete woorden zijn in de zin van ‘nu, straks en later’. Op die manier moeten jullie de komende tekst vooral lezen.

VANDAAG

Nog even en wij vieren weer Pasen. In de christelijke traditie, waarin VenV staat, staan wij dan stil bij het lijden, sterven en opstanding van Jezus. Dat kind, dat geboren werd in een stal in Bethlehem, is in de christelijke traditie belangrijk geweest en nog steeds belangrijk. Daarom vieren miljoenen christenen op deze wereld jaarlijks het Paasfeest, het feest van een nieuw begin. En als wij ergens behoefte aan hebben in deze coronatijd is het wel een nieuw begin. Laten wij blijven hopen, dat er na deze tijd een andere tijd volgt, waarin wij met elkaar weer kunnen wat wij willen. Nog even volhouden, de vaccinatie is nabij. Het is makkelijk kritiek te leveren op alle maatregelen, maar ga er maar vanuit dat iedereen zijn stinkende best doet er het beste van te maken. Voetballers weten, misschien als beste, dat de beste stuurlui aan wal (langs de lijn) staan.

Mooie, vrolijke en gezegende Paasdagen, blijf gezond en zoek de zonzij!

MORGEN

Kort na Pasen begint voor onze moslim-leden de ramadan. Dit is de jaarlijkse periode van onthouding en bezinning, waarin vooral de ander centraal staat. Wij wensen jullie een goede tijd en aan het eind een heel fijn Suikerfeest.

OVERMORGEN

Zomertijd 28 maart, lockdown tot half april, de tunnel gaat nog even door, maar er gloort licht. Het wachtwoord voor de periode daarna is vaccinatie. Ondertussen probeert VenV in leven te blijven. Wij zijn dit seizoen voetballend gestart en hopen nog steeds, dat wij het ook voetballend kunnen beëindigen. Om in leven te blijven hebben wij inkomsten nodig. Gelukkig hebben veel leden hun contributie keurig voldaan in de hoop en het vertrouwen, dat VenV overeind blijft. Jullie hebben daaraan ook een fantastische bijdrage geleverd door de ballenactie en het rondje voor de club. Helaas zijn er ook leden, die hun contributie nog niet hebben voldaan. Misschien hebben zij in deze voetballoze periode er even niet aan gedacht, omdat zij met hun gedachten bij andere zaken waren. Wij hopen van harte, dat zij hun contributie alsnog zo snel mogelijk overmaken, want deze gebudgetteerde inkomsten zijn voor een club als VenV onmisbaar.

Donderdag 13 mei is het Hemelvaartsdag. Wie weet, wie weet, ……?

Er is ook positief nieuws. Wij staan op het punt een overeenkomst te sluiten met FDA (Football Development Academy). Deze voetbalschool laat jongens bij ons voetballen, zodat wij volgend seizoen weer enkele jeugdteams hebben. Deze jongens worden gewoon lid van VenV, betalen contributie en spelen in ons tenue. Daarnaast bieden zij activiteiten op zondag aan, maar daar staan wij als vereniging buiten. Wel stellen wij de bezoekerskleedkamers daarvoor tegen betaling van een vergoeding beschikbaar.

Verder heeft er een interview gestaan in Vrije Tijd Amsterdam. Daarin hebben wij VenV gepromoot onder de titel HOUD DE NAAM VAN VLUG en VAARDIG HOOG, waarbij wij hebben aangegeven op weg te zijn naar ons 100-jarig bestaan, onze stip op de horizon.

Verder onderzoeken wij hoe wij het beste de warmwatervoorziening kunnen ‘moderniseren’. Daarvoor heeft onze coördinator bouwtechnische zaken contact opgenomen met onze huismonteur Sargentini om de mogelijkheden, die passen binnen ons budget, te bespreken.

Tot zover deze keer. Is er meer nieuws over de mogelijkheden binnen het coronaregime, dan melden wij ons weer. Voor nu:

Goede Paasdagen, zinvolle ramadan en veel licht aan het eind van de tunnel;13 mei, wie weet?

Het bestuur

Reacties zijn gesloten.