HOE GAAT HET MET VLUG EN VAARDIG?


Die winter is vergangen

Die winter is vergangen. Ik zie des meien schijn. Ik zie die bloemkens hangen. Des is mijn hart verblijd. Dit is de tekst van een heel oud liedje en ik moest daaraan denken, toen ik Edwins bericht aan de selectie las. Omdat de inhoud ook voor de andere spelers geldt, volgt hier die tekst:

Laatste dagje winter en dan hebben wij gelukkig weer groene velden. Helaas zitten wij door de corona nog zeker tot 2 maart binnen.

De KNVB is al bezig met het komende seizoen, maar weet nog niet hoe dit seizoen beëindigd moet worden. Voor senioren 1 is er de mogelijkheid om de 1e seizoenshelft af te maken, maar dan moet er wel begin april gestart kunnen worden. Voor de overige elftallen zijn de competities al gestopt en wordt naar alternatieve toernooien gekeken.

Zodra het weer kan, gaan wij weer wat doen en gaan wij, net als vorig jaar, de hele zomer door. En dan niet alleen trainen, maar ook kijken of wedstrijden mogelijk zijn. Wij hopen dan ook, dat de gemeente dit jaar de grasvelden niet sluit, zo nodig kunnen wij uitwijken naar het kunstgrasveld.

Wij zullen moeten afwachten wat de toekomst brengt. Wie het weet, mag het zeggen. Tot slot: blijf gezond en fit, tot snel.

Als bestuur staan wij geheel achter deze oproep, vandaar dat wij daar de volgende tekst aan hebben toegevoegd:

Mannen, maar ook meiden,

Het bestuur sluit zich van harte aan bij de woorden van onze geweldige trainer. Hij heeft ons tot nu toe, SAMEN MET JULLIE, door deze vervelende crisis heen geholpen. Laten wij hopen dat ballen binnenkort weer mogelijk is. Graag bieden wij jullie na de eerste wedstrijd na de coronastop het eerste rondje aan, want het is fantastisch zoals jullie de acties in de coronastop gesteund hebben. Het vervult mij met trots, dat er zoveel betrokkenheid bij ons aller Vlug en Vaardig is.

Geluk en plezier bij alles, blijf gezond en zoek de zonzij!

Er zijn nog enkele andere zaken, die wij graag onder jullie aandacht brengen:

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Jullie zullen begrijpen, dat het onder de huidige omstandigheden niet mogelijk is een algemene ledenvergadering (ALV) uit te schrijven. Daarom hebben wij het volgende bedacht:

De financiële jaarstukken zijn naar de financiële commissie (FC) gestuurd. Zodra de reactie van de FC binnen is, komt er een bericht op de website, dat geïnteresseerden de stukken kunnen opvragen bij onze penningmeester Elwin Kroese (penningmeester@cvv-vlugenvaardig.nl). Jullie hebben daarvoor 1 week de tijd. Na deze week hebben jullie 14 dagen de tijd de stukken te bekijken en eventueel nadere toelichting te vragen.

Als alle vragen naar tevredenheid behandeld zijn, zijn de financiële jaarstukken vastgesteld en hebben de leden het bestuur decharge verleend voor het gevoerde financieel beleid.

Uiteraard hopen wij dit najaar weer een gebruikelijke ALV uit te schrijven.

FINANCIËLE SITUATIE

Al eerder hebben wij jullie deelgenoot gemaakt van het dilemma waar wij voor staan. Er wordt dan wel niet gevoetbald, helaas, maar een deel van de kosten lopen wel door. Onduidelijk is nog hoe het met de huur van de velden en de betalingen aan de KNVB precies gaat en hoe hoog de energiekosten gaan uitvallen. Ook is nog onduidelijk wat de ‘schade’ aan de kantine is voor wat betreft artikelen, die vernietigd moeten worden.

Gelukkig zien jullie op bijgaande foto’s, dat er, dankzij jullie, ook fantastische meevallers zijn: € 928,90 van de Grote Clubactie en € 8.415 van Rondje voor de club. Verder hebben wij van de stichting sportcentrum Caland  een aanzienlijk bedrag ontvangen. Deze stichting is opgeheven en heeft haar reserve beschikbaar gesteld aan verenigingen in Stadsdeel Nieuw-West en Osdorp in het bijzonder.

Een deel van deze (extra) inkomsten zijn nodig om de ontbrekende kantine-inkomsten te compenseren. Ook is de boiler aan de bezoekerskant hard aan vervanging toe. Wij gaan offerte vragen voor de vervanging van deze boiler door een HR-ketel of misschien twee, één voor de warmwatervoorziening en één voor de verwarming. Wij schatten deze kosten voorlopig op circa € 5.000. Het dak van ons clubhuis is voor wat betreft het gedeelte op de kantine zo’n 60 jaar oud, terwijl er normaal voor een dak 20 jaar staat. Ook daar moeten wij dus rekening houden met vervanging, geschatte kosten € 5.000. Gelukkig hebben wij de kantinepuien enkele jaren geleden kunnen vervangen, maar de raampjes van de kleedkamers zien er niet uit en moeten dus dringend vervangen worden; geschatte kosten € 1.000.

Ook willen wij heel graag gaan flyeren op scholen in de omgeving om weer jeugd aan te trekken, want wie jeugd heeft, heeft immers toekomst!

Jullie zien dat alle extra inkomsten hard nodig zijn om de boel draaiende te houden. Wij hopen in de loop van dit jaar meer duidelijkheid te krijgen over onze financiële situatie en zicht op onze (on)mogelijkheden. Zodra die duidelijkheid er is willen wij in een ALV met jullie in gesprek gaan over de plannen, die er zijn en die ook zeer nodig zijn.

Wij hopen van harte dat wij elkaar de komende maanden niet los laten, want wij hebben elkaar nodig. Alleen SAMEN komen wij door deze crisis en kunnen wij op weg blijven gaan naar een 100-JARIG VLUG EN VAARDIG in 2032.

Het bestuur

Reacties zijn gesloten.