SIXEN 2020


Heel vroeg in de morgen is het wat nevelig en de gedachten gaan dan ook uit naar dauwtrappen. Maar vrij snel verdrijft de zon de nevels en stijgt de temperatuur, het belooft een prachtige dag te worden: Hemelvaartsdag 2020. Maar wie in die vroege uren een kijkje zou nemen op de velden van V en V, zou daar bedrijvigheid missen. Geen Edwin, die bezig is van alles klaar te zetten, geen Ryan, die hem daarbij assisteert, geen Marco, die van alles de kantine binnensleept. Om 11.00 uur klinkt niet het gebruikelijke ‘heren scheidsrechters, u kunt beginnen’. Dan is het helemaal duidelijk: in 2020 geen sixentoernooi bij V en V. Zoals bij heel veel dingen heeft Corona ook hier roet in het eten gegooid. Hoewel het sixentoernooi voor V en V in meerdere opzichten een belanrijke gebeurtenis is, zijn er ergere dingen, laat dat duidelijk zijn. Wij wensen iedereen dan ook veel sterkte en wensen, dat iedereen gezond mag blijven. Laten wij hopen, dat wij op Hemelvaartsdag 2021 elkaar weer op onze velden kunnen ontmoeten en dat ORGANISATIE=ORGANISATIE zijn voortreffelijke werk weer kan doen.

Houd moed, probeer gezond te blijven en houd de zonzij!

Foeke Westerveld

voorzitter

Reacties zijn gesloten.