CORONA EN RAMADAN


Gewaardeerde V en V’ers,

Zojuist onze premier horen zeggen, dat er niet getraind en gevoetbald kan worden tot 1 september. Nu kunnen wij gaan zitten mokken, gaan mopperen of gewoon onze eigen gang gaan, MAAR dat is volstrekt onverstandig. De maatregelen zijn er niet op gericht om ons dwars te zitten, maar juist om ons een toekomst te geven. Dus houd vol, werk mee, zodat wij in de toekomst weer kunnen voetballen. Het zou wel eens zo kunnen zijn, dat wij moeten wachten op een vaccin, dat ons tegen dit virus gaat beschermen. Het is zoals het is. Gelukkig wordt de jeugd tot 12 jaar enige ruimte geboden. Wij wachten even af welke mogelijkheden de gemeente ons gaat bieden en bekijken dan hoe wij de ruimte voor onze leden tot en met 12 jaar, passend binnen onze verantwoordelijkheid en afhankelijk van menskracht, in kunnen gaan vullen.

Een speciaal woord voor onze moslimleden. Ik gebruik daarvoor de woorden, die aangereikt worden door de Raad van Kerken in Nederland:

Het corona-virus heeft in Nederland en wereldwijd geleid tot onzekerheid en verslagenheid. Deze Ramadan zal voor u allen anders zijn dan andere jaren. Door de getroffen maatregelen kan er niet samen met familie en vrienden worden gevast, gebeden en gevierd. Wij hopen echter dat ondanks de fysieke afstand die wij tussen elkaar dienen te houden, eenieder zich verbonden voelt met elkaar en dat de vreugde van Ramadan ook dit jaar wordt gedeeld. We denken daarbij in het bijzonder aan hen die er alleen voor staan in deze moeilijke omstandigheden.
In het hele land ontstaan vanuit verschillende gemeenschappen initiatieven om naar elkaar om te zien en elkaar bij te staan. Wij danken iedereen die zich namens de moslimgemeenschap inzet om hierdoor de saamhorigheid te vergroten in deze crisis.
Wij wensen u een gezegende Ramadan toe.

Lieve mensen. Houd vol en wees lief voor elkaar, zodat wij ‘de gele en rode kaarten’ op zak kunnen houden. Doe jouw uiterste best om gezond te blijven en help mee ook anderen gezond te houden.
Houd de zonzij!

Namens het bestuur,

Foeke Westerveld

Reacties zijn gesloten.