IN HET ZELFDE SCHUITJE


Lieve mensen van Vlug en Vaardig,

Daar zitten wij dan, in een schuitje dat niemand voorzien had. En wij weten ook nog niet waar dit schuitje heen vaart en wanneer het weer aan land komt. Radio en TV herinneren er ons steeds aan, dat wij elkaar vast moeten houden, elkaar moeten steunen en zeker elkaar niet uit het oog moeten verliezen. Wij doen dan ook ons best en volgen de door de regering opgestelde regels. Wij kunnen ook niet anders, willen wij door deze coronacrisis heen komen.

In de christelijke traditie, een traditie waarin ook V en V staat, staan wij vlak voor Pasen. Met Pasen gedenken, vieren wij, dat Christus de dood heeft overwonnen. Valt er nu wel wat te vieren? Daarover las ik de volgende tekst van de algemeen secretaris van de Raad van Kerken in Nederland:

En toch… Paasgroet vanuit de kerken
In deze week voor Pasen volgen we als christenen Jezus op zijn weg naar Jeruzalem. De voorbereidingstijd van veertig dagen die hieraan voorafging hield in Nederland gelijke pas met de uitbraak en verspreiding van het Coronavirus. Daarmee is de vraag naar de betekenis van lijden en opstanding voor velen groter dan ooit. Hoe kunnen we, in Gods Naam, het hoogtijfeest van Pasen vieren als ziekte en dood rondwaren? En als aan de grenzen van Europa duizenden vluchtelingen in opvangkampen geen kant op kunnen?
Er is één woordje dat mij, soms tegen beter weten in, telkens weer houvast geeft. Je zou het de kortste geloofsbelijdenis kunnen noemen die er is. En toch! Toch is het woordje dat alles omkeert en misschien wel het enige woordje dat we hebben om elkaar mee te troosten en steunen. Daarmee is het voor mij, zeker dit jaar, het Paaswoord bij uitstek. Spreken nieuwsfeiten nieuwstaal, het woordje toch spreekt geloofstaal. Het doet een appel op ons om ons niet neer te leggen bij die harde feiten. Als op Paasmorgen de klokken van onze kerken luiden, als weerklank van de klokken van troost en hoop die veel kerken iedere woensdag luiden, dan verkondigen zij de wereld dat Christus toch is opgestaan. En dat zijn licht ons blijvend omringt.

Ik wens jullie ALLEMAAL zo mogelijk goede en gezellige Paasdagen, een behouden vaart en een veilige aankomst.

Namens het bestuur,

Foeke Westerveld

Reacties zijn gesloten.