Aan onze moslimleden,


Aan onze moslimleden,

 
Dit jaar is het tien jaar geleden dat een groep van 138 internationaal erkende moslimgeleerden een brief schreef gericht aan alle kerken in de wereld. Daarin zeggen zij: 

“Laat onze verschillen geen haat en onenigheid veroorzaken. Laten wij met elkaar slechts wedijveren in oprechtheid en goede werken. Laten wij elkaar respecteren, eerlijk, rechtvaardig en vriendelijk zijn voor elkaar en leven in oprechte vrede, harmonie en wederkerige welwillendheid.”

In een ontmoeting tussen christenen en moslims georganiseerd door de Raad van Kerken op 24 april 2018 stond deze oproep centraal. Er is veel gebeurd in de afgelopen tien jaar. Negatieve, maar ook positieve dingen. Wij hebben van gedachte gewisseld over hoe wij in de Nederlandse context samen vorm kunnen geven aan het wedijveren in goede daden of zoals christenen het noemen: de liefde tot de medemens. Er zijn concrete afspraken gemaakt. Dit geeft aan dat de onderlinge relaties steeds meer groeien en dat wij elkaar meer en meer vertrouwen. Het is onze gezamenlijke uitdaging om dit vertrouwen verder uit te bouwen, zeker in moeilijke tijden. 

Wij wensen jullie graag een gezegende Ramadan toe en na afloop daarvan een mooi Suikerfeest!

 

Het bestuur

Reacties zijn gesloten.