IN MEMORIAM HERO OOSTERLOO


IN MEMORIAM HERO OOSTERLOO
 
Ons bereikte het droeve bericht, dat op 28 maart 2018 ons erelid
HERO ALBERTUS OOSTERLOO
op 94-jarige leeftijd is overleden.
Bovenaan de kaart staat Ademloos wachten op morgen …
Hero is heel veel jaren actief geweest voor V&V. Hij was o.a. ledensecretaris, deed bestuurs-diensten op zaterdag en was heel nauw betrokken bij ons clubhuis. Als bouwkundige heeft hij zijn kennis ingezet bij de bouw, bij de verbouwing en bij het onderhoud.

Wij wensen zijn vrouw Atie en zijn zoons Hans, Rob en Lex, voor velen van ons geen onbekenden, met hun partners en (klein)kinderen heel veel sterkte.
Wij zullen in dankbare herinnering houden wat Hero voor Vlug & Vaardig betekent heeft.
 
De afscheidsdienst vindt plaats op donderdag 5 april om 13.45 uur in de Vondel aula van Begraafplaats Westgaarde, Ookmeerweg 275 te Amsterdam.
 
Het bestuur

rouwcirculaire

Reacties zijn gesloten.