DIEPTEPUNT


DIEPTEPUNT

Maandag 5 februari vond dan eindelijk de Algemene Ledenvergadering plaats. Het was duidelijk te merken, dat de leden lang op deze vergadering hebben moeten wachten, want de opkomst was geweldig teleurstellend. Slechts twee voetballende leden, waarvan één er namens de financiële commissie was, hadden de moeite genomen naar deze vergadering te komen. Wel hadden enkele leden laten weten verhinderd te zijn. Omdat er belangrijke zaken aan de orde kwamen, laat het bestuur jullie via deze weg weten wat er zo belangrijk was en nog steeds is.

In de nieuwjaarspeech is al aangegeven, dat er een MAAR is bij de huidige situatie, een GROTE MAAR zelfs. Vlug & Vaardig is klein, te klein geworden. Te klein wil zeggen te weinig teams en te weinig teams wil zeggen te weinig contributie-inkomsten. Dat heeft uiteraard consequenties voor ons uitgavenpatroon, vroeger noemde men dat de tering naar de nering zetten.
Daarnaast hebben minder leden wel direct invloed op de inkomsten en helaas minder op de uitgaven waardoor wij per saldo tekort komen.

Wij moeten dus aan de slag. Wij hopen van harte, dat jullie dat niet aan het bestuur overlaten, maar meedenken en meewerken. Wij dagen jullie uit om, naast het vinden van sponsors, mogelijkheden te bedenken om, zoveel mogelijk binnen de regels, andere inkomsten te bedenken, te vinden en/of te creëren. Enerzijds moeten er meer leden komen, zodat wij wat meer financiële armslag krijgen. Anderzijds moeten wij de kosten beperken, hoewel dat nog nauwelijks mogelijk is.
KOM OP VenV’ers, HANDEN UIT DE MOUWEN, HET VOORTBESTAAN VAN EEN BIJNA 86-JARIGE STAAT OP HET SPEL. Laat ons weten hoe wij meer leden kunnen krijgen of hoe wij meer geld kunnen binnenhalen. Ook andere ideeën zijn welkom.
DOE MEE EN LAAT VAN JE HOREN!!!!

Wij hebben besloten de contributies per 1 juli 2018 aan te passen. Dit worden de nieuwe contributies:

                             
J onder   9              170
J onder 11              185
J onder 13              200
J onder 15              215
J onder 17              215
J onder 19              230
Senioren                 250
Niet-spelende leden  100
 
Wij hebben de RODE vlag gehesen, helpen jullie mee deze weer neer te halen en de VenV-vlag hoog in top te houden? Wij rekenen op jullie.
 
Het bestuur

 

 

Reacties zijn gesloten.