Archief voor categorie CVV Vlug en Vaardig

’t IS WEER VOORBIJ

’t IS WEER VOORBIJ

 

Dat geldt nog niet voor het seizoen 2017/2018, dat duurt nog enkele weken. Daarna kunnen wij gaan genieten van het WK-voetbal, ook al doet Nederland niet mee. Tip: kies vooraf een favoriet, dan kun je nog enige spanning beleven.

Wat wel voorbij is, is ons jaarlijkse SIXEN-toernooi, dat steeds op Hemelvaartsdag gehouden wordt. Dit jaar hadden wij de pech dat het midden in de schoolvakanties viel, want dat betekende automatisch minder drukte.

Toch is het een zeer geslaagde dag geworden, waarop naar hartenlust gevoetbald werd. Gelukkig werkte het weer mee en kwamen de voorspellingen van eerder in de week niet uit. Na wat regen in de nacht en de vroege ochtend bleef het droog en liet de zon zich regelmatig zien. Dat deden ook enkele oude bekenden, zoals de zoon van één van de oprichters van V en V, de musicus die vroeger regelmatig optrad tijdens het feest na afloop van het Hoge Hoedtoernooi, twee oud-spelers, die inmiddels ‘wielrenner’ zijn, de man die trouw vastlegt wat er in het bestuur besproken wordt en een werknemer van een kopieerbedrijf, om er maar een paar te noemen. En niet te vergeten de cabaretgroep De Stok, die met hun grappen en gulle lach altijd voor veel amusement zorgt.

Ook was het leuk om te zien dat veel nazaten van oud-leden aan het voetballen waren. Vroeger waren deze meisjes en jongens automatisch ook lid van V en V, maar tegenwoordig wonen zij zo ver weg, dat zij in plaatselijke clubs spelen. Begrijpelijk, maar wel heel jammer.

Zoals altijd verliep alles weer voortreffelijk dankzij de inzet van ORGANISATIE=ORGANISATIE en dan bedoel ik iedereen, die daarachter schuil gaat: kantinemensen, wedstrijdleiding, scheidsrechters, muziekvoorziening en algehele leiding. Het was FANTASTISCH DAAR! Heel hartelijk bedankt en graag tot volgend jaar, 30 mei 2019!

 

Foeke Westerveld

voorzitter

Nog geen reacties

Aan onze moslimleden,

Aan onze moslimleden,

 
Dit jaar is het tien jaar geleden dat een groep van 138 internationaal erkende moslimgeleerden een brief schreef gericht aan alle kerken in de wereld. Daarin zeggen zij: 

“Laat onze verschillen geen haat en onenigheid veroorzaken. Laten wij met elkaar slechts wedijveren in oprechtheid en goede werken. Laten wij elkaar respecteren, eerlijk, rechtvaardig en vriendelijk zijn voor elkaar en leven in oprechte vrede, harmonie en wederkerige welwillendheid.”

In een ontmoeting tussen christenen en moslims georganiseerd door de Raad van Kerken op 24 april 2018 stond deze oproep centraal. Er is veel gebeurd in de afgelopen tien jaar. Negatieve, maar ook positieve dingen. Wij hebben van gedachte gewisseld over hoe wij in de Nederlandse context samen vorm kunnen geven aan het wedijveren in goede daden of zoals christenen het noemen: de liefde tot de medemens. Er zijn concrete afspraken gemaakt. Dit geeft aan dat de onderlinge relaties steeds meer groeien en dat wij elkaar meer en meer vertrouwen. Het is onze gezamenlijke uitdaging om dit vertrouwen verder uit te bouwen, zeker in moeilijke tijden. 

Wij wensen jullie graag een gezegende Ramadan toe en na afloop daarvan een mooi Suikerfeest!

 

Het bestuur

Nog geen reacties

IN MEMORIAM HERO OOSTERLOO

IN MEMORIAM HERO OOSTERLOO
 
Ons bereikte het droeve bericht, dat op 28 maart 2018 ons erelid
HERO ALBERTUS OOSTERLOO
op 94-jarige leeftijd is overleden.
Bovenaan de kaart staat Ademloos wachten op morgen …
Hero is heel veel jaren actief geweest voor V&V. Hij was o.a. ledensecretaris, deed bestuurs-diensten op zaterdag en was heel nauw betrokken bij ons clubhuis. Als bouwkundige heeft hij zijn kennis ingezet bij de bouw, bij de verbouwing en bij het onderhoud.

Wij wensen zijn vrouw Atie en zijn zoons Hans, Rob en Lex, voor velen van ons geen onbekenden, met hun partners en (klein)kinderen heel veel sterkte.
Wij zullen in dankbare herinnering houden wat Hero voor Vlug & Vaardig betekent heeft.
 
De afscheidsdienst vindt plaats op donderdag 5 april om 13.45 uur in de Vondel aula van Begraafplaats Westgaarde, Ookmeerweg 275 te Amsterdam.
 
Het bestuur

rouwcirculaire

Nog geen reacties

DIEPTEPUNT

DIEPTEPUNT

Maandag 5 februari vond dan eindelijk de Algemene Ledenvergadering plaats. Het was duidelijk te merken, dat de leden lang op deze vergadering hebben moeten wachten, want de opkomst was geweldig teleurstellend. Slechts twee voetballende leden, waarvan één er namens de financiële commissie was, hadden de moeite genomen naar deze vergadering te komen. Wel hadden enkele leden laten weten verhinderd te zijn. Omdat er belangrijke zaken aan de orde kwamen, laat het bestuur jullie via deze weg weten wat er zo belangrijk was en nog steeds is.

In de nieuwjaarspeech is al aangegeven, dat er een MAAR is bij de huidige situatie, een GROTE MAAR zelfs. Vlug & Vaardig is klein, te klein geworden. Te klein wil zeggen te weinig teams en te weinig teams wil zeggen te weinig contributie-inkomsten. Dat heeft uiteraard consequenties voor ons uitgavenpatroon, vroeger noemde men dat de tering naar de nering zetten.
Daarnaast hebben minder leden wel direct invloed op de inkomsten en helaas minder op de uitgaven waardoor wij per saldo tekort komen.

Wij moeten dus aan de slag. Wij hopen van harte, dat jullie dat niet aan het bestuur overlaten, maar meedenken en meewerken. Wij dagen jullie uit om, naast het vinden van sponsors, mogelijkheden te bedenken om, zoveel mogelijk binnen de regels, andere inkomsten te bedenken, te vinden en/of te creëren. Enerzijds moeten er meer leden komen, zodat wij wat meer financiële armslag krijgen. Anderzijds moeten wij de kosten beperken, hoewel dat nog nauwelijks mogelijk is.
KOM OP VenV’ers, HANDEN UIT DE MOUWEN, HET VOORTBESTAAN VAN EEN BIJNA 86-JARIGE STAAT OP HET SPEL. Laat ons weten hoe wij meer leden kunnen krijgen of hoe wij meer geld kunnen binnenhalen. Ook andere ideeën zijn welkom.
DOE MEE EN LAAT VAN JE HOREN!!!!

Wij hebben besloten de contributies per 1 juli 2018 aan te passen. Dit worden de nieuwe contributies:

                             
J onder   9              170
J onder 11              185
J onder 13              200
J onder 15              215
J onder 17              215
J onder 19              230
Senioren                 250
Niet-spelende leden  100
 
Wij hebben de RODE vlag gehesen, helpen jullie mee deze weer neer te halen en de VenV-vlag hoog in top te houden? Wij rekenen op jullie.
 
Het bestuur

 

 

Nog geen reacties

NIEUWJAARSRECEPTIE 2018

NIEUWJAARSRECEPTIE 2018

fluitsignaal

Een fluitsignaal markeert niet alleen het begin van een voetbalwedstrijd, maar bij V&V ook het begin van een nieuw jaar, vandaar!

Beste V&V’ers,

Hartelijk welkom op onze nieuwjaarsreceptie. Met Vlug & Vaardig gaat het goed. Hier zou ik kunnen stoppen, natuurlijk nadat ik jullie allemaal het beste voor 2015 heb gewenst.
Zo begon ik 3 jaar geleden de nieuwjaarstoespraak. Ook vorig jaar konden wij nog goede geluiden laten horen, maar inmiddels gaat het met Vlug & Vaardig niet zo goed. Daarover later meer.
Wij moesten in 2017 afscheid nemen van ons lid van verdienste Jan Weijers.
In de loop der jaren hebben wij Jan in verschillende functies binnen onze vereniging meegemaakt en hem leren kennen als een rustige en toegewijde persoon: dienstbaar, opgewekt en zonder pretenties. Wij zullen dan ook in dankbare herinnering houden wat Jan voor Vlug & Vaardig heeft betekend.
2017 is een jaar geworden zonder sportieve hoogtepunten althans wat de senioren betreft. Onze missie is SPORTIEF VOETBALLEN MET PLEZIER VOOR IEDEREEN. Dat is ons aardig gelukt, dus laten wij het daar maar bij.
Er waren natuurlijk wel hoogtepunten. Zo was er een bijzonder V&V-team in de weer, dat een ongelofelijke prestatie heeft neergezet. Wouter Langeler had met zeer ernstige ziekte te kampen en verbleef daardoor enkele weken in het ziekenhuis. Terwijl hij de strijd aanging tegen zijn ziekte, kwam er een V&V-klusteam in actie. Onze speciale verslaggever maakte hierover het volgende verslag:

Plots staan ze daar, stuk voor stuk helden. Sommigen heb ik jaren niet gezien, illustere namen: spitsen Ruthger, Ron en John, de koning van de vrije trap door het midden, Leon. De Donk is er en ook de ideale schoonzoon, Rijkers, er is een vriendin en een broer.
Het duo Frank en Edo, dat ooit een nier uitwisselde en sindsdien voor mij als duo door het leven gaat.
Frank H die een tempo erin gooit alsof hij 18 is en Marco die dat tempo amper bij kan benen.
En natuurlijk de opperman/aanvoerder alias de triatlonman Martin die het zooitje coördineert.
Het is een voetbalteam in optima forma.
Een van de teamleden ligt zwaar ziek in het ziekenhuis en sprak de wens uit dat zijn huis een keer opgeknapt zou worden. Vlug en vaardig wordt dit opgepakt.
Het hele huis gaat ondersteboven en alles wordt aangepakt en dan ook echt alles, er zijn avonden dat er met 6 man tegelijk gewerkt wordt.
Nieuwe meubels, schilderen, lampen, tapijt en schoonmaken, niks is teveel.
Wonderbaarlijke ontmoetingen met de spirituele buurvrouw en de plaatselijke hangjeugd, iedereen werkt mee.
Het mooiste van alles is dat het hele team voetballend nooit bestaan heeft, maar er diep in Amsterdam-Zuid nu een wereldprestatie is neergezet alsof wij tot gisteren samenspeelden.
Einde citaat en applaus voor dit team, want ook dat is V&V, misschien is dit wel V&V.

Er was nog een hoogtepunt. Op 16 december speelde ons veteranen 45+-team een wedstrijd tegen een G-team bij Only Friends in Amsterdam-Noord. Dit team is te sterk voor de G-competitie, maar kan in de laagste klasse niet meekomen. Daarom heeft men een aantal veteranenteams aangeschreven om een keer te komen voetballen. Ons 45+-team heeft die uitnodiging aanvaard. Het werd een bijzondere gebeurtenis, die zeker voor herhaling vatbaar is. Ik denk dat beide gebeurtenissen ook iets te maken hebben met VREDE MAKEN, onderwerp van de kerstboodschap op onze website.

De directeur amateurvoetbal van de KNVB, Jan Dirk van der Zee, schreef in december een column met de titel RUST IN DE TENT. Ik citeer:
 
‘Als je langs de lijn staat en de KNVB van een afstandje hebt gevolgd, vind je misschien dat de bond dit jaar een slechte wedstrijd heeft gespeeld. Per slot van rekening ontstond er een hoop gedoe rond de voetbalpiramide, rommelde het binnen de top van het betaalde voetbal en wist het Nederlands Elftal zich niet te plaatsen voor het WK in Rusland.
Toch kan ik geen andere conclusie trekken, dan dat 2017 een goed jaar was voor het amateurvoetbal. Met aan het begin van het seizoen één van de grootste wijzigingen sinds de jaren ’70: de nieuwe wedstrijdvormen voor pupillen. Het spel gaat daardoor sneller, ieder spelertje komt (veel) meer aan de bal en op het moment dat het even niet loopt, lossen de voetballertjes het zoveel mogelijk onderling op. Na de aanvankelijke storm van kritiek, beginnen zelfs de meest verstokte tegenstanders plezier te krijgen in de veranderingen.’

Ik weet niet op welke planeet Jan Dirk van der Zee leeft, maar vooralsnog niet op de onze. Onze jeugdafdeling is kleiner dan ooit, ondanks alle inspanningen die de jeugdcommissie levert. De reden is maar gedeeltelijk duidelijk. Sommige jongens stoppen, andere vertrekken naar een andere club, soms alleen, maar soms ook als team.
Ik zei jongens, want voor de meiden geldt dit niet. Wij zijn trots op ons meidenteam, dat wij regelmatig op de buis zien in een reclamespot van De Baak. Hun sportieve prestaties mogen er ook zijn, zij doen het goed in de competitie. Misschien moeten wij ‘de bakens’ gaan verzetten en gaan proberen meer sponsors binnen te halen, te beginnen bij De Baak.
Ik ontkom er niet aan en wil er ook niet aan ontkomen om dank te brengen aan al onze vrijwilligers. Zonder die vrijwilligers is Vlug & Vaardig ten dode opgeschreven. Het is ongelofelijk hoeveel werk al onze vrijwilligers verzetten, wij zijn daar zeer dankbaar voor. Het wordt misschien niet vaak of niet vaak genoeg gezegd, maar jullie kunnen er van overtuigd zijn dat onze dank groot, zeer groot is.
 
Voor ons ligt 2018, wat gaat dit jaar ons brengen? Sportief gezien zijn de vooruitzichten niet slecht. Senioren 1 staat bovenaan in de huidige periode en wie weet, lukt het die periode binnen te slepen. Senioren 2 doet het wisselend in de competitie, maar beleeft wel veel voetbalplezier met elkaar. Dat geldt ook voor de overige teams en onze jeugd.
Toch is er een maar, een grote maar zelfs. Vlug & Vaardig is klein, te klein geworden. Te klein wil zeggen te weinig teams en te weinig teams wil zeggen te weinig contributie-inkomsten. Dat heeft uiteraard consequenties voor ons uitgavenpatroon, vroeger noemde men dat de tering naar de nering zetten.
Wij moeten dus aan de slag. Ik hoop van harte, dat jullie dat niet aan het bestuur overlaten, maar meedenken en meewerken. Ik daag jullie uit om, naast het vinden van sponsors, mogelijkheden te bedenken om, zoveel mogelijk binnen de regels, andere inkomsten te bedenken, te vinden en/of te creëren. Enerzijds moeten er meer leden komen, zodat wij wat meer financiële armslag krijgen. Anderzijds moeten wij de kosten beperken. Wij zijn dan ook heel blij, dat Stephen Conell bereid is gevonden hieraan een bijdrage te leveren. Hij gaat dit waarschijnlijk doen met Schotse zuinigheid en daar worden wij alleen maar beter van.
Ik rond af en dat doen wij al enkele jaren met het publiekelijk bedanken van enkele vrijwilligers om daarmee hulde te brengen aan ALLE vrijwilligers, die V&V draaiende houden.
Wij hebben dit jaar gekozen voor de mensen, die bij het bargebeuren betrokken zijn en op die manier voor een belangrijke bron van inkomsten zorgen. Het zijn in alfabetische volgorde:
BAYAZIT BAYAZIT, STEPHEN CONNELL, STEVE VISSER EN LAST BUT NOT LEAST MARCO DE WILDE.
Mannen, heel hartelijk bedankt en vooral dooooorgaaaaan!

Beste V&V’ers, genoeg gepraat. Allemaal bedankt voor jullie inzet en ik wens jullie veel heil en zegen in een sportief en respectvol nieuwjaar, waarin wij gezamenlijk mogen
overleven.
PROOST!

 

Nog geen reacties

Only Friends – V&V Vet 45+

Nog geen reacties

Trainingstijden Jeugd

Nog geen reacties