ONZE CORONA-REGELS PER 13 NOV 2021

ONZE CORONA-REGELS PER 13 NOVEMBER 2021
 
GEEN TOESCHOUWERS BIJ ALLE WEDSTRIJDEN.
WIJ GAAN ER VAN UIT DAT, ALS JE DE KLEEDKAMER, TOILET OF KANTINE BETREEDT:
1.  JE EEN CORONABEWIJS (QR-CODE + ID) BIJ JE HEBT OF
2.  JE EEN NEGATIEVE TEST VAN MAX. 48 UUR OUD BIJ JE HEBT OF
3.  JE JONGER BENT DAN 13 JAAR (GEEN QR-CODE EN GEEN TEST NODIG)
ÉN DAT JE GEEN KLACHTEN HEBT, WANT DAN BLIJF JE ALTIJD THUIS.
SAMEN STOPPEN WIJ CORONA EN KUNNEN WIJLEKKER BLIJVEN VOETBALLEN!
 
HET BESTUUR

Nog geen reacties

VAN DE VOORZITTER

Het lijkt ons goed jullie regelmatig te informeren over het wel en wee van onze vereniging. Deze keer gaat het over de renovatie, de selectie, het rondje voor de club, de AH-actie en de website.

RENOVATIE

Zoals jullie al enige tijd weten, zijn wij druk doende met de renovatie van het clubhuis. Nadat enige jaren geleden de puien van de kantine zijn vervangen, zijn nu de raampjes/het houtwerk aan de kant van de velden 2 en 3 en het dak aan de orde. Offertes zijn aangevraagd en aan de daarvoor beschikbare subsidies wordt o.l.v. Rob Oosterloo gewerkt. Niet alle werkzaamheden kunnen wij uitbesteden, dus moeten wij zelf het nodige doen. Daarover hebben jullie al bericht ontvangen, dus kom op, meld je aan, jij doet daar VenV en jezelf een groot plezier mee, omdat dit eigen werk dringend noodzakelijk is.

SELECTIE

Wij beschikken gelukkig over een brede selectie, alleen merkt onze trainer/coach daar te weinig van. Iedere zaterdag tot nu toe is het passen en meten om senioren 1 en 2 representatief binnen de lijnen te krijgen. Kom op mannen, je bent lid van een voetbalclub en dat betekent maandag en woensdag trainen en zaterdag voetballen. Natuurlijk kan het voorkomen, dat jij een keer niet kunt, maar voor sommigen is het nu zo, dat zij af en toe een keer kunnen. Daar heb jij niet alleen jezelf mee, maar ook jouw team. Dus mannen, voetballen is op zaterdag prioriteit nr. 1! Spreken wij dat af, het is in het belang van Edwin, VenV en jezelf!

RONDJE VOOR DE CLUB

Deze actie, waaraan jullie de vorige keer zo fantastisch hebben meegedaan en onze stoutste verwachtingen ruim hebben overtroffen, is weer van start gegaan. Wij hebben besloten ook dit keer mee te doen, jullie hebben dat al vernomen. Uit de opbrengst willen wij graag een potje vormen voor ons 90-jarig jubileum volgend jaar op 19 juli, maar ook wat geld achter de hand hebben om tegenvallers bij de lopende renovatie op te vangen. Dus doe mee, het is manier om ons in leven te houden.

http://www.rondjevoorjeclub.nl/clubs/?club=cvvvlugenvaardig

AH-ACTIE

De actie, die de KNVB en AH hebben opgezet onder de naam VOETBALPASSIE, heeft ons € 539 opgebracht. Alle spaarders heel hartelijk bedankt.

WEBSITE

Onze website is niet meer up-to-date, dus moet die verbeterd worden. Tim Bolhoeve, zoon van Yvonne Bolhoeve-Bakker en kleinzoon van ons helaas overleden lid van verdienste Willem Bakker en Ryan van der Raad zijn daar druk mee bezig. Over niet al te lange tijd kunnen jullie de verbeterde website tegemoet zien.

Tot zover deze keer, graag tot de volgende keer!

Nog geen reacties

“Rondje voor de club”

Hallo lieve VenVers

Eindelijk zijn we weer aan het voetballen.
En wordt alles weer een beetje normaal.
Zo gaan ook alle activiteiten weer door die altijd op de rol staan.
Dus de Grote Club Actie is nu aan de beurt.
Nu hoor ik jullie alweer mopperen, die rot loten.

Ik zal jullie even blij maken, dit jaar geen GCA.

Maar we hebben een mooi ander alternatief.
Na het geslaagde “Rondje voor de club” komt er nu de tweede editie van het rondje.

https://www.rondjevoorjeclub.nl/clubs/?club=cvvvlugenvaardig

Deze opbrengst gaat gebruikt worden voor de het sparen voor een klein feestje bij het 90 jarige bestaan van volgend jaar en de komende renovatie.

We rekenen op jullie steun.

Proost, het bestuur.

Nog geen reacties

Renovatie clubhuis

Hoi V en V’ers,

Zoals jullie weten zijn wij druk bezig met de subsidieaanvragen voor onderhoudswerkzaamheden aan ons clubhuis. De verbeteringen aan de verwarming en het warme water zijn al uitgevoerd. We zijn nu nog bezig met de aanpak van het dak en de kozijnen van de kleedkamers aan de kant van veld 2 en 3.

Voor beide onderdelen zijn wij op zoek naar vrijwilligers die ons helpen met het uitvoeren.  Hieronder geef ik aan wat er moet gebeuren en hoeveel mensen wij daarvoor nodig hebben. Voor deze werkzaamheden hebben wij geen budget meer, maar ze moeten wel gedaan worden, dus dat moeten we echt zelf oplossen.

Het Dak

De meeste werkzaamheden worden uitgevoerd door de fa Klomp. Het enige dat wij moeten doen is het schoonmaken van het grind op het dak van de kleedkamers van de bezoekers. Dat doen wij voor het behoud van de dakbedekking. Wij zijn nog aan het uitzoeken hoe wij dat precies moeten doen, maar denken dat we 4 tot 6 mensen nodig hebben om hierbij te helpen. Het werk willen wij doen voordat de dakdekker aan de slag gaat. Dat betekent dat de komende weken op vrijdag en/of zaterdag aan dit onderdeel gewerkt gaat worden.

Kozijnen

De kozijnen en de bekleding van de buitengevel van de kantine worden uitgevoerd door fa JC Nieuwenhuizen. Wij hebben voor deze werkzaamheden een zeer mooie aanbieding gehad. Aan de kant van veld 2 en 3 moeten ook de trespa panelen boven de kozijnen vervangen worden. JC Nieuwenhuizen levert wel de materialen hiervoor, maar het aanbrengen moeten we zelf doen. Een paar jaar geleden is dat ook al gedaan aan de kant van veld 1. Ook hiervoor zoeken we 4 – 6 mensen.  Voor dit werk moet je wel een beetje handig zijn.

Als de kozijnen geplaatst zijn, dan moeten wij die ook nog schilderen. Ook daar zijn handjes voor nodig. 

Hoe gaan we verder?

Als je wilt helpen geef je dan op bij Rob Oosterloo,  rob.oosterloo@gmail.com. Geef aan bij welk onderdeel je wilt helpen en welke dagen je beschikbaar bent. Wij gaan de komende tijd verder met de voorbereiding van de werkzaamheden.  Iedereen die zich aanmeldt houden we via de mail op de hoogte van de voortgang en wanneer we aan de slag gaan.

Dit is geen vriendelijk verzoek, maar een ZEER DRINGENDE OPROEP! Wil dit kans van slagen hebben, dan moet er hulp komen. Kom op mannen, help onze mooie club, zodat wij op weg kunnen blijven naar ons 100-jarig bestaan:

Wij rekenen op jullie!

Het bestuur

Nog geen reacties

INGEZONDEN STUK VAN KASPER KOSTER

Ode aan Enno Hellinga

Afgelopen weekend kreeg ik te horen dat Enno Hellinga sinds kort niet meer onder ons is.

Ik zou liegen als ik zou zeggen dat dit bericht volledig onverwacht bij mij binnenkwam.

De laatste keer dat ik hem zag was bij het ‘Sixentoernooi’ en toen schrok ik hoe hij achteruit was gegaan. Volgens Enno jr. kon het toen al ieder moment zijn afgelopen. Het tekent Enno sr. dat hij deze strijd nog zo lang gevoerd heeft. Het was destijds vooral een schok dat de in mijn ogen altijd zo onverwoestbare Enno er nu zo klein en kwetsbaar uit zag.

Voor mij persoonlijk hoort de familie Hellinga thuis in het rijtje Hunze en Uiterwijk. Dit waren de gezinnen, die een flink aantal talentvolle jongeren voor onze club uitpoepten, wat een stuk minder respectvol klinkt dan het eigenlijk bedoeld is. Tevens waren dit de gezinnen, die ik persoonlijk goed kende.

In mijn jeugd ging ik regelmatig het weekend in Osdorp logeren bij Kas en Annie Koster. Daar woonde de familie Hellinga ook en het gebeurde eigenlijk nooit dat ik ze in zo’n weekend niet zag. Maar ook op het veld was Enno niet makkelijk te missen. Het was een genot om naast Enno te staan, als hij op zijn eigen persoonlijke, humorvolle wijze kritiek op de wedstrijd of wedstrijdleiding had. Zijn naam herkende je al van ruime afstand. Nog steeds hoor ik hem mijn naam roepen: “Hé Kassie, hoe gaat het?”

Eigenlijk was Enno gewoon een volwassen kwajongen, waarbij altijd die ondeugende blik op de loer lag. In het dagelijks leven was Enno taxichauffeur, wat hem een flink aantal bijzondere gebeurtenissen opleverde, waar hij maar al te graag over vertelde. Daarbij viel mij op dat hij voor de duvel niet bang was en altijd zo rechtvaardig mogelijk handelde. Als hij iemand kon helpen, dan stond hij gisteren al klaar.

Ik geloof niet dat ik ooit iemand heb leren kennen, die zo onvoorstelbaar sterk was. Ik weet nog dat mijn moeder altijd op haar hoede was, als zij langs de lijn stond. Want voor je het wist werd je niet gewoon door Enno opgetild, maar deed hij dat ook ver boven zijn hoofd. Zo weet ik ook nog dat wij in Osdorp met vier pubers een loodzware deur naar boven wilde tillen. We kregen er vrijwel geen beweging in, toen Enno toevallig langskwam. Hij vroeg of de deur naar boven moest, legde de deur op zijn schouder en liep er soepel mee de trap op.

Zelf zei ik altijd ‘ome Enno’ tegen hem. Ik kende hem al van jongs af aan en vond de benaming volstrekt logisch. Hij was dan weliswaar niet echt mijn oom, maar ik zag hem vaker en kende hem beter dan mijn meeste ooms, vond het overigens ook leuker dan de meeste ooms, dus dat weerhield mij niet. Zelden heb ik zo’n hartelijke en vrolijke man meegemaakt als Enno.

In het begin van het seizoen trainden we doorgaans in het Amsterdamse Bos om de conditie op peil te brengen. Het was een loodzware training, waar ik altijd enorm tegenop zag. Vaak voerde Enno dan de lopers aan. De oefeningen deed hij niet mee, maar bij de niet geringe loopafstanden voerde hij de groep in een niet gering tempo aan. Zelf was hij inmiddels oud genoeg om van een ieder van ons de vader te zijn, maar zijn conditie was nog steeds beter als van velen van ons.

Toen ik in de A1 speelde hadden wij een oefenwedstrijd tegen een voor ons onbekende ploeg met oudere jongens. Fysiek was het een zware wedstrijd voor ons, hoewel wij de betere spelers hadden. Ook ik kon mijn tegenstander niet fysiek de baas. Toen mijn opponent mij een flinke por gaf liet Enno gewoon doorgaan. Wat gefrustreerd kleunde ik er flink in om zo de bal te heroveren, waarbij ik zowel de man als de bal over de zijlijn werkte. Zowel mijn tegenstander als ik hielden rekening met een vrije trap, die niet volgde. Toen ik wat verbaasd naar Enno keek was een onopvallende knipoog zijn teken, dat hij juist wilde dat wij de fysieke duels niet zouden schuwen. Hij had mijn overtreding wel gezien, maar moedigde ons op deze wijze aan om ons fysiek flink te doen gelden.

Eén gebeurtenis blijft voor mij altijd kenmerkend en voor altijd verbonden aan Enno.

Ons derde had een wedstrijd ternauwernood verloren, waarbij het aandeel van de scheidsrechter nogal bepalend voor het scoreverloop was geweest. De man werd na afloop dan ook belaagd door spelers van Vlug en Vaardig. Snel liep Enno erop af om de jongens bij de scheidsrechter weg te halen. Enno had genoeg aanzien om daar gehoor aan te geven. Samen met de scheidsrechter liep Enno vervolgens van het veld af, waarbij een gesprek ontstond. De scheidsrechter bedankte Enno keurig voor zijn hulp, wat Enno kort wegwuifde.

“Geen enkel probleem scheids, doe ik graag. Hoe is het trouwens met je hond?”

De beste man keek Enno verbaasd aan en stamelde dat hij helemaal geen hond had.

“Hoe is het mogelijk? Zo blind en dan nog geen hond.”

Iedereen in zijn buurt had het gesprek gevolgd en een daverende lachsalvo volgde dan ook, zowel van onze spelers als die van de tegenstander.

Tevreden liep Enno het veld af, de scheidsrechter in verbijstering achter zich latend.

Het laatste verhaal wat mij ten gehore kwam was toen hij doordeweeks bij Vlug en Vaardig bezig was. Twee mensen waren aan het golfen en sloegen de bal van achter de sloot op het derde veld. Toen zij om moesten lopen om zich via het hek naar het derde veld te begeven had Enno inmiddels de golfbal door een tafeltennisballetje vervangen. In het wat hogere gras viel dit niet op. Toen de betreffende golfer het balletje hard raakte spatte deze uiteen, tot grote schik van de golfers. Ik zie de pretoogjes van Enno zo voor mij, hoewel ik er destijds niet bij was en ik kan zijn lach bijna horen.

Met het overlijden van Enno is een enorm kleurrijk, maar vooral prachtig persoon overleden.

Met mij zullen nog steeds veel oud V en V-ers met een grote glimlach terugdenken aan Enno.

Helaas kan ik niets anders dan de nabestaanden sterkte te wensen met het verwerken van dit enorme verlies.

Nog geen reacties

WEEK VAN DE SCHEIDSRECHTER

De Week van de Scheidsrechter is van 25 september tot en met 3 oktober 2021. Tijdens deze week willen de KNVB en ARAG zoveel mogelijk voetballers en voetballiefhebbers de scheidsrechter laten bedanken voor hun waardevolle inzet. Zij maken het immers mede mogelijk dat zo veel voetballers wekelijks op het veld van het spelletje kunnen genieten!

Nog geen reacties

VOETBALPASSIE: ALBERT HEIJN EN VLUG EN VAARDIG

Vanaf 13 september en tot en met 3 oktober kan je (of jouw ouders) in de AH app voor de clubkas van Vlug en Vaardig sparen. Open de AH app en geef alvast aan, dat jij/jullie voor Vlug en Vaardig wil/willen sparen. Zo doe je mee:

 1. Download de AH app als je deze nog niet hebt.
 2. Ga naar de Voetbalpassie tegel onder ‘Mijn Albert Heijn’ op het beginscherm van de AH app.
 3. Bevestig je deelname aan Voetbalpassie en kies Vlug en Vaardig
 4. Bevestig dat je mee wilt doen aan de winactie.

Nadere bijzonderheden kunnen jullie vinden via de website van Albert Heijn. Voor onze digitale generatie is dat vast een fluitje van een cent.

DOEN JULLIE MEE, ALLE ‘KLEINE BEETJES’ HELPEN, ZEKER NU WIJ VOOR GROTE UITGAVEN STAAN.

Vast bedankt, het bestuur

Nog geen reacties

WEER EVEN WENNEN

Het zal weer even wennen zijn, dat het normale leven langzaam maar zeker weer zijn loop krijgt. Dat geldt helaas niet voor iedereen. Wij hebben de afgelopen maanden afscheid moeten nemen van Anton Rakers, Piet de Goede en Enno Hellinga. Allemaal mensen, die zeer nauw of al heel lang betrokken waren bij Vlug en Vaardig.

Als bestuur hebben wij de afgelopen maanden niet stil gezeten. Door de geweldige acties, die jullie gesteund hebben, de ondersteuning door de overheid vanwege de gemiste inkomsten en de reguliere financiën was het mogelijk na te denken over ons clubhuis, waar de nodige zaken moeten gebeuren. Inmiddels is de warmwatervoorziening voor de bezoekerskleedkamers vervangen, zodat iedereen komend seizoen na de wedstrijd heerlijk kan douchen. Verder is het dak na zo’n 60 jaar aan restauratie toe en ook het houtwerk van de kleedkamers moet gerenoveerd worden. Wij hebben hiervoor subsidie aanvragen ingediend onder de deskundige leiding van Rob Oosterloo. Zo hopen wij ons clubhuis binnenkort weer up to date te hebben, zodat wij goed gehuisvest op weg kunnen naar ons eeuwfeest. Het kan zijn, dat wij nog een beroep op jullie moeten doen. Dat beroep kan tweeledig zijn. Misschien dat ter financiële overbrugging tijdelijk geld nodig is, maar ook hand en spandiensten ter besparing van kosten zijn een mogelijkheid. Zodra daar meer over bekend is, laten wij dat horen. Uiteraard rekenen wij dan op jullie en de tijd heeft ons geleerd, dat wij dat nooit vergeefs deden.

De bal gaat dus weer rollen en heeft zelfs al gerold. Een heerlijk vooruitzicht! Ook dat zal weer even wennen zijn, 3 x per week jouw voetbaltas inpakken en naar VenV komen om te trainen en te voetballen. Wij hopen dat jullie daarop goed voorbereid zijn. Aan ons kan het niet liggen, Edwin heeft zijn uiterste best gedaan jullie goed voorbereid van start te laten gaan.

Nieuwkomers heten wij hartelijk welkom en wij hopen dat zij zich snel thuis zullen voelen in onze VenV-familie. Een bijzonder welkom aan de spelers en leiding van de voetbalschool FDA, die onze jeugdgelederen zijn komen versterken. Wij hopen van harte, dat alles goed gaat verlopen.

Beste mensen, jullie zijn weer even bijgepraat en wij hopen elkaar weer regelmatig te ontmoeten. Het zal weer even wennen zijn.

Veel plezier en succes!

Het bestuur

Nog geen reacties

INGEZONDEN STUK VAN KASPER KOSTER

Sir Edwin van der Raad

(geschreven door Kasper Koster)

Op 19 april 2021 overleed Willy van der Kuijlen. Ondanks zijn geringe aantal interlands was hij een zeer bekende naam in het Nederlands voetbal. Door mijn leeftijd kan ook ik mij deze voetballer nog herinneren. Het staat nog steeds op mijn netvlies gebrand, hoe hij de bal uit een vrije trap langs de muur op de goal afvuurde. De keeper ging nog wel gestrekt naar de hoek, maar merkte tot zijn opluchting dat de bal via een reclamebord terug kwam. De keeper pakte de bal nietsvermoedend op om de doeltrap te nemen tot een flink aantal spelers van PSV richting de goal renden om te tonen dat de bal zich niet door het net had laten tegenhouden. Een gat in het net was de stille getuige hiervan. De keeper had het niet eens bewust gedaan. Hij had de bal gewoonweg nooit gezien.

Toen Willy overleed werd hij terecht geëerd door een documentaire op de televisie, maar ook door een minuut stilte bij alle wedstrijden. De topscorer kreeg voortaan de ‘Skiete Willy’ trofee. Willy zou hier ongetwijfeld enorm trots op zijn geweest, maar hij heeft dit helaas niet zelf mee mogen maken. Het is vreemd dat wij onze helden pas echt gaan eren, als zij niet meer onder ons zijn. Wij bewaren vaak onze mooiste woorden tot de tijd, dat zij ze zelf niet meer kunnen horen.

Want hoewel over Johan Cruijff diverse documentaires zijn gemaakt en nog meer boeken zijn verschenen, de Amsterdam Arena mocht zijn naam pas dragen, toen hij niet meer onder ons was. Blijkbaar word je pas echt een legende, als je niet meer onder ons bent.

Zelf heb ik eind vorig jaar geschreven over Kees Kroon en Gert Uiterwijk, waar helaas hetzelfde voor gold. Ook zij konden niet zelf mijn ode aan hen lezen. Het wordt tijd om hier een halt aan toe te roepen. Laten wij eens iemand roemen, die het er ook nog zelf van mag genieten. Laat diegene zich ook bewust zijn, hoe waardevol hij voor ons is.

Edwin van der Raad werd op zijn zesde jaar lid van Vlug en Vaardig. Er wordt wel eens gezegd dat de liefde voor de clubkleuren al in het begin ontstaat, maar gezien de kleuren van ons toenmalige shirt lijkt mij dit hoogst onwaarschijnlijk. Edwin droeg dit oranje/groene shirt tot de A-junioren, toen dit uiteindelijk werd ingeruild voor ons blauwe en wit gestreepte shirt.

Op zijn 17e jaar ging hij deel uitmaken van ons vlaggenschip, waarin hij debuteerde onder Hans Verhoogt, waarin hij nog samenspeelde met veel spelers uit onze glorietijd. Zo was Edwin deel van de zegevierende ploeg in ‘De Meer’, waarin het onaantastbaar geachte Ajax de zege en bijbehorende promotie aan Vlug en Vaardig moest laten.

Helaas zou hij ook twee keer degradatie meemaken, maar tussendoor werd ook nog een kampioenschap aan zijn palmares toegevoegd. Hoewel zijn hart bij Vlug en Vaardig lag waren zijn ambities groter. En dus keek Edwin na de laatste degradatie om zich heen om op hoog niveau te blijven voetballen en na eerder contact met o.a. Xantos en Stormvogels, wat uiteindelijk stuk liep, besloot Edwin zijn geluk bij Amstelveen Heemraad te beproeven, waar hij een succesvolle periode van vijf jaar kende. Op dat moment werd Arnoud Peeters daar hoofdtrainer, die Edwin al kende uit zijn Vlug en Vaardig-periode. Hij maakte hier nieuwe vrienden, waaronder Marcel Bezuijen, die inmiddels al een aantal jaar een graag gezien assistent-trainer bij Vlug en Vaardig is.

Na een periode van vijf jaar keerde Edwin terug op het oude nest bij zijn jeugdliefde Vlug en Vaardig. Hij zou hier in totaal nog zes jaar spelen, waarin vier jaar tevergeefs werd meegestreden voor promotie.

Na een lange spelerscarrière besloot Edwin zijn schoenen spreekwoordelijk aan de wilgen te hangen, die er uiteraard weer uit werden gehaald, als we spelers tekort kwamen.

Maar reeds vanaf zijn twaalfde jaar was het duidelijk dat Edwin bezeten was van het voetbalspelletje en dat een trainersloopbaan wel op zijn pad zou komen. Samen met Piet van Baren trainde en coachte Edwin onze talentvolle jeugd, die hij pas liet gaan, toen zij zelf in onze selectie belandden. Dit deed hij later opnieuw met Rien van Tilburg.

Nadat hij zijn actieve voetbalcarrière had beëindigd ging hij verder met hetgeen hij al zo lang had gedaan. Hij werd coach van ons tweede team, wat hij twee jaar lang deed.

Hierna werd hij door Rob Oosterloo en Arne Peijpers gevraagd om hoofdtrainer te worden, wat hij komend seizoen voor het twaalfde seizoen op rij gaat doen. Edwin is onze eigen Sir Alex Ferguson. Het mag duidelijk zijn dat Edwin deze titel meer zou verdienen dan wie dan ook.

Toen ik hem vroeg naar zijn loopbaan bij onze geliefde club kreeg ik een mail van hem terug, gevuld met namen met wie hij een goede naam had opgebouwd, prettig mee had samengewerkt en wie hij uitermate dankbaar is. Omdat ik vind dat dit stukje puur over Edwin gaat heb ik besloten slechts enkele namen te vermelden zonder de anderen onrecht aan te willen doen. Maar het tekent de persoon in kwestie wel, dat hij de eer graag wil delen met anderen.

Naast zijn werk als hoofdtrainer is Edwin ook nog veel bezig met de zaken rondom Vlug en Vaardig. Zo zit hij als jeugdcoördinator in de jeugdcommissie, waarmee hij al diverse toernooien heeft georganiseerd. Ook zit hij in het hoofdbestuur namens de jeugd. Verder is Edwin te vinden bij bouwkundige projecten of achterstallig onderhoud, maar ook regelt hij samen met Marco de Wilde diverse evenementen, zoals darten en pokeravonden. Dezelfde onvervangbare en onvermoeibare Marco helpt hij mee met het ‘Sixentoernooi’. Daarnaast organiseert hij een voetbalquiz met zoonlief Ryan.

Het mag duidelijk zijn, dat Edwin twee grote liefdes heeft in zijn leven over wie hij zijn aandacht moet verdelen. Naast de liefde voor zijn gezin, bestaande uit Francis, Ryan en Andy, is zijn andere grote liefde natuurlijk Vlug en Vaardig.

Ik heb het initiatief genomen om Edwin hierbij een spreekwoordelijke veer in zijn bevallige achterwerk te steken, omdat hij dit als geen ander verdient en omdat ik vind dat ik hier niet mee moet wachten. Hij hoort er zelf getuige te zijn, dat hij wordt geëerd. Want op ons eigen niveau is Edwin even belangrijk als Rinus Michels, Alex Ferguson, Louis van Gaal of bv Frank Rijkaard. Dus hoort hem dezelfde eer ten deel te vallen.

Edwin: hopelijk kunnen wij nog lang van je genieten bij onze mooie club. Bedankt voor alles wat je voor onze club hebt gedaan en nog steeds betekent.

Foto 1:

Een typerende foto van Edwin, die altijd voorop ging in de strijd: een klassieke aanvoerder

Foto 2:

Na de gewonnen promotiewedstrijd tegen NFC belandt Edwin in de sloot, waarna hij nog steeds fanatiek de overwinning viert met zijn jongens. Zoals we Edwin kennen, gepassioneerd.

Nog geen reacties

VLUG EN VAARDIG EN CORONA

Er wordt weer gesport bij V en V, daarom willen wij jullie nogmaals herinneren aan de protocollen omtrent de coronamaatregelen.

Er is zorgvuldig gekeken naar alle voorschriften en op basis daarvan willen wij de volgende afspraken delen. Belangrijk hierbij is dat wij een beroep doen op iedereen om je aan de regels te houden en elkaar vriendelijk te helpen mocht een regel even vergeten zijn.
Iedereen is weer van harte welkom bij V en V, maar wij moeten je vragen thuis te blijven als:

 • Je één of meer van de volgende klachten hebt gehad de afgelopen 24 uur: hoesten, neusverkouden, koorts (>38 graden) of benauwdheidsklachten;
 • Je op dit moment een huisgenoot hebt met koorts en/of benauwdheidsklachten;
 • Je het coronavirus hebt gehad en dit is de afgelopen 14 dagen officieel vastgesteld;
 • Je een huisgenoot hebt met het coronavirus en je de afgelopen 14 dagen contact met hem/haar hebt gehad terwijl hij/zij klachten had;
 • Je in quarantaine bent omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het coronavirus is vastgesteld;
 • Je in de afgelopen 10 dagen in een ‘rood’ of ‘oranje’ gebied bent geweest.

Kun je op basis van bovenstaande lekker naar V en V komen dan is het goed om de volgende afspraken en maatregelen door te lezen. Deze zijn heel belangrijk voor iedereen om een bezoek aan V en V leuk en veilig te maken:

 • Publiek is van harte welkom, maar alleenl met inachtneming van de afspraken rondom de onderlinge afstand van 1,5 meter;
 • Spelers houden zich ook aan de afspraken rondom de onderlinge afstand behalve wanneer ze in het speelveld staan;
 • Reservespelers houden zich aan de afspraken rondom de onderlinge afstand. Bij veld 1 kunnen zo nodig extra stoelen worden opgesteld waar reservespelers en staf plaats kunnen nemen zover dit niet in de dug-out kan;
 • De kleedkamers kunnen gebruikt worden, maar maximaal door 6 personen per kleedkamer en met in achtneming van de onderlinge afstand.
 • De kleedkamers zijn uitsluitend bedoeld voor omkleden en douchen. Andere activiteiten, zoals teambesprekingen, moeten buiten worden gehouden;
 • Kom, als het kan, zoveel mogelijk al omgekleed naar de accommodatie;
 • Maak alleen gebruik van persoonlijke bidons;
 • Onze kantine is open en iedereen is hier ook welkom. De kantine valt onder het horecaprotocol KHN en dat betekent dat iedere bezoeker zich moet registreren. Tevens zullen er looplijnen aanwezig zijn en is de kantine ingericht volgens de afspraken rondom de onderlinge afstand;
 • Uitspelende teams verzamelen zich op de parkeerplaats en betreden, zover het niet nodig is, niet de accommodatie. Hiermee voorkomen we drukte rondom de kantine;
 • Stem onderling in het team voor uitwedstrijden af of het gebruik van mondkapjes wenselijk is en hanteer zoveel mogelijk dezelfde bezetting heen als terug; wanneer je met personen uit verschillende huishoudens plaatsneemt in één auto is het advies om een mondkapje te dragen voor reizigers van 13 jaar en ouder.
 • Op trainingsavonden zullen de trainers gezamenlijk de uitvoering van de coronamaatregelen in de gaten houden;
 • Op speeldagen zullen bestuursleden de uitvoering van de coronamaatregelen bewaken;
 • Slecht weer kan de uitvoering van de coronamaatregelen verstoren. Daarom het verzoek aan iedere bezoeker om rekening te houden met het weer en eventueel paraplu’s of regenjassen mee te nemen.

Wij vertrouwen erop dat iedereen de afspraken serieus neemt, zodat we allemaal weer lekker kunnen sporten en/of kunnen genieten van het mooie spelletje.

Alleen zo houden wij corona buiten V en V en V en V op het veld!

Het bestuur

Nog geen reacties