NIEUWJAARSRECEPTIE

Beste V&V’ers,

Hartelijk welkom op onze nieuwjaarsreceptie. Vlug & Vaardig verkeert in een moeilijke fase, vandaar dat wij begin november een extra algemene ledenvergadering hebben uitgeschreven om daarover van gedachte te wisselen. Ik kom daar zo op terug.

Helaas moesten wij het afgelopen jaar afscheid nemen van ons erelid Hero Oosterloo en ons oud-lid Ricus Hunze.
HERO ALBERTUS OOSTERLOO overleed op 28 maart op 94-jarige leeftijd.
Hero is heel veel jaren actief geweest voor V&V. Hij was o.a. ledensecretaris, deed bestuursdiensten op zaterdag en was heel nauw betrokken bij ons clubhuis. Als bouwkundige heeft hij zijn kennis ingezet bij de bouw, bij de verbouwing en bij het onderhoud.
Heel verdrietig was, dat Atie Oosterloo in juni onverwachts overleed aan de gevolgen van een hersenbloeding. Ook Atie heeft haar bijdrage geleverd aan onze vereniging.
HENRICUS HUNZE overleed begin augustus.
Jaren speelde hij in Senioren 1 en was hij een rots in de verdediging. Na zijn actieve periode bleef hij op meerdere vlakken bij de club betrokken. Zo was hij onder andere lid van de jeugdcommissie en de drijvende kracht achter de OUD-PAPIER-ACTIE.
Wij zullen in dankbare herinnering houden wat zij voor V&V betekend heben.

Laten wij nu een ogenblik stil zijn ter nagedachtenis van Hero Oosterloo, Atie Oosterloo en Ricus Hunze.

2018 was niet ons meest florissante jaar. En dan heb ik het niet over onze sportieve prestaties. Hoewel deelnemen belangrijker is dan winnen, zijn goede resultaten voor iedere club onontbeerlijk. Senioren 1 miste op een haar na de nacompetitie en Senioren 3 moest in de beslissende wedstrijd het onderspit delven. Gelukkig biedt een nieuw seizoen nieuwe mogelijkheden en het is dan ook verheugend dat de selectie bovenin meedraait.
Meer zorgen baart ons de grootte van onze club. Om het hoofd boven water te houden zijn inkomsten nodig. Twee belangrijke pijlers zijn de contributie en de kantine-inkomsten. Minder leden betekent helaas minder inkomsten.
Om het tij te keren, hebben wij in onze extra algemene ledenvergadering op 2 november met elkaar besproken wat wij kunnen doen. Dat is kort geleden, maar toch zijn er al bemoedigende resultaten:

* SPONSORS
Wij zijn zeer blij met onze vaste sponsors, maar er moeten er meer komen. Jullie hebben kunnen zien, dat er 2 borden bijgekomen zijn: restaurant MERAM, Meer en Vaart, en MUTA SPORT, onze kledingleverancier. Deze maand komt er een bord bij van DSD training & coaching: DO SOMETHING DIFFERANT, van onze keeperstraining Richard Groen; een verheugende zaak! Er wordt nog gewerkt aan meer borden. Zo hebben wij al een paar keer geprobeerd De Baak over de streep te trekken. Dit bedrijf heeft een STERspot, waarin ons fantastische meidenteam een dominante rol speelt en het zou leuk zijn als men ook een bord zou willen sponsoren.
Wij hebben ook gedacht aan WESTBURY en wij gaan het bedrijf benaderen.
Wie nog suggesties heeft, kan die aan ons doorgeven, niet geschoten is immers altijd mis!

* TEAMS
Wij zijn zeer blij met ons nieuwe seniorenteam, het nieuwe 5e. Het zou heel prettig zijn als daar nog 1 of 2 teams bijkomen. Wij gaan in het voorjaar bij diverse voortgezette opleidingen daarvoor op diverse manieren reclame maken.
Heb jij in jouw vriendenkring jongens die misschien willen gaan voetballen, wijs ze dan op Vlug & Vaardig, want die club is niet alleen vlug, maar zeker aardig!
Ook meiden- of damesteams zijn van harte welkom, wie weet helpen onze oranje leeuwinnen ons deze zomer een beetje.
Ook jeugdteams zijn, onder onze voorwaarden, hartelijk welkom. Er moet begeleiding zijn naar en bij de wedstrijden en er moet getraind worden.

* CLUB VAN 100
Sinds onze extra ALV zijn er al diverse nieuwe leden tot deze club toegetreden. Het is natuurlijk ook uniek om voor half geld <€ 50> lid van de club van 100 te worden. Dus laten wij samen proberen deze club groter te maken. Er zijn teams, die gezamenlijk lid worden of zelfs de sponsoring van een reclamebord overwegen. Een heel goed initiatief!
Ook vandaag kan je je inschrijven, aanmeldingsformulieren zijn aanwezig.
Met suggesties kan je altijd terecht bij de ambassadeur van de club van 100 Joop Teeken.
Mocht iemand adressen van oud-leden hebben, geef ons die dan door, dan kunnen wij die vragen lid te worden van de club van 100.
Dit zijn zo enkele plannen voor onze struggle for life. Wij zijn nog niet uitgedacht en dat hopen wij ook van jullie, want alleen samen zijn wij in staat
VLUG EN VAARDIG EEN EEUW TE LATEN BESTAAN.

Nu staan wij aan het begin van 2019, het jaar waarin wij 87 jaar bestaan. Het zou mooi zijn als wij dit jaar de kampioensvlag of tenminste de promotievlag weer eens zouden kunnen hijsen. Dat is altijd goed voor een club en ik hoop dan ook dat onze selectie er alles aan gaat doen om dit te bewerkstelligen.
Voor ik verder ga, wil ik jullie eerst vertellen hoe deze speech tot stand komt. Als voorzitter valt mij de eer te beurt de tekst te maken. Daarna wordt de tekst voorgelegd aan de andere bestuursleden, die hun opmerkingen kunnen maken. Met het volgende gedeelte kon één bestuurslid niet instemmen, maar ook in het bestuur geldt ‘de meerderheid beslist’.
Dus:
Eén ding is zeker, aan de begeleiding zal het niet liggen. Sjaak Swart is mister Ajax, maar wij hebben onze eigen mister V&V: Edwin van der Raad. Ik heb dit al vaker gezegd, maar ik raak daar ook niet over uitgepraat. Het is onvoorstelbaar wat Edwin allemaal voor V&V betekent. Men zegt weleens ‘geen mens is onmisbaar’, maar bij Edwin weet ik dat zo net nog niet.
Dat V&V nog steeds bestaat, is niet alleen aan Edwin te danken, maar aan alle vrijwilligers. Zonder hen zou het allemaal niet lukken. Daarom danken wij iedereen, die een bijdrage levert aan het voortbestaan van onze mooie club uit de grond van ons hart.
Wij doen dat al enkele jaren met het publiekelijk bedanken van enkele vrijwilligers om daarmee hulde te brengen aan alle vrijwilligers.

Enige jaren geleden moest ik wat in het clubhuis ophalen. Toen ik daar aankwam, stonden er enkele golfers naar binnen te gluren. Zij zeiden: ‘Het ziet er altijd zo keurig uit bij jullie!’ En dat is nog steeds zo, je kunt hier ’s morgens van de vloer eten, niet omdat er zoveel licht, maar omdat het zo fantastisch schoon is. Daarom wil ik graag Ton Laarman en Peter van der Raad even naar voren om hen te bedanken met een bos bloemen voor thuis, een bescheiden envelop voor henzelf en jullie applaus.

Beste V&V’ers, allemaal bedankt voor jullie inzet en ik wens jullie veel heil en zegen in een sportief en respectvol nieuwjaar, waarin wij gezamenlijk mogen overleven om op weg te blijven gaan naar ons 100-jarig bestaan in 2032.

PROOST!

Nog geen reacties

Reclameborden

De twee nieuwe reclameborden hebben een mooi plekje gekregen langs het veld.
Ook voor uw bord is er een plek langs de lijn bij V&V.
Voor meer informatie kunt u mailen naar: sponsor@cvv-vlugenvaardig.nl

Nog geen reacties

Club van 100/50

Beste vrienden van Vlug en Vaardig,

Bij het begin van het nieuwe voetbalseizoen lijkt mij het een goed moment om opnieuw aandacht te vragen voor de Club van 100/50.
Het is de club van leden, vrienden, supporters en sponsors van Vlug en Vaardig, die jaarlijks een financiële bijdrage van € 50,- doneren. Momenteel telt de club 31 leden.
De gelden van de club worden besteed aan noodzakelijke kosten met betrekking tot het onderhoud van het clubhuis. Zo is er in de zomerperiode een bijdrage gedaan om de kapotte boiler te vervangen voor een nieuwe. Voor het komend voorjaar staat er ook weer een klus op het programma nl:
de ramen van de kleedkamers aan de zuidkant van het clubhuis zijn hoogstnoodzakelijk aan een opknapbeurt toe. Elke € 50,- is daarbij welkom.

Ik hoop dat deze oproep weer een paar nieuwe Club van 100/50 leden zullen opleveren.
Lid worden is heel eenvoudig. Stort € 50,- op het speciale bankrekeningnummer NL23INGB0006931129 t.n.v. Vlug en Vaardig Club van 100.
Maak er meteen een automatische betaling van (zie machtigingsstrookje onderaan), zodat je er de volgende jaren er niet meer om hoeft te denken een betaling te doen.

Met vriendelijke groet,

Joop Teeken, Club van 100/50 ambassadeur

De machtigingsstrookjes kunnen bij V&V of via het mailadres website@cvv-vlugenvaardig.nl ingeleverd worden.

Nog geen reacties

de nieuwe contributies

 

De contributies voor het seizoen 2018-2019 zijn:

 

 

Nog geen reacties

Trainingstijden Jeugd

Nog geen reacties