zaterdag 11-2-2017 alles afgelast

 

 

Voor zaterdag 11-2-2017 zijn alle velden bij Vlug en Vaardig afgelast.

Nog geen reacties

NIEUWJAARSRECEPTIE 2017

NIEUWJAARSRECEPTIE 2017

De enige manier om voetballers stil te krijgen, is een fluitsignaal; vandaar!

Beste V&V’ers,

Hartelijk welkom op onze nieuwjaarsreceptie, een jaarlijks terugkerend evenement, dat moet blijven bestaan zolang wij bestaan.

Als wij de sportieve prestaties even buiten beschouwing laten, gaat het goed met ons. Financieel zijn wij nog gezond en volgens de buitenwereld zijn wij een christelijke voetbalvereniging met een algemeen directeur. Kennelijk wekken wij naar buiten de indruk een goed georganiseerde vereniging te zijn, dus hoort daar een algemeen directeur bij. Het eerste klopt, het tweede gelukkig niet.

Helaas moesten wij het afgelopen jaar afscheid nemen van ons erelid Geert Slomp en onze oud-leden Bas Hoogeveen en Herman Berkman.

Bas Hoogeveen stierf op 22 maart 2016. Velen van ons waren bij de crematieplechtigheid aanwezig. De familie liet ons via de bedankkaart weten bij het afscheid veel lichtpuntjes ervaren te hebben: lieve woorden, kaarten, knuffels en bloemen. Zij vonden dit hartverwarmend.

Op 14 november overleed oud-lid Herman Berkman, broer van Evert en Hans. De laatste jaren waren moeilijk voor hem en hij leefde nog al teruggetrokken.

Op 26 augustus kwam er een einde aan het aardse leven van ons erelid Geert Slomp. Geert heeft in zijn lange leven, hij werd 95 jaar, heel veel betekend voor onze vereniging. Hij begon in de jeugdcommissie, toen zoon Paul bij ons wilde voetballen. Hij is jarenlang onze secretaris geweest en sloot zijn loopbaan af als voorzitter om daarna nog heel veel jaren supporter te zijn en trouw de wedstrijden van senioren 1 te bezoeken.

Laten wij nu een ogenblik stil zijn ter nagedachtenis van Bas Hoogeveen, Geert Slomp en Herman Berkman.

Dank jullie wel.

Het leven bestaat uit droevige en vrolijke gebeurtenissen. En dan heb ik het nog steeds niet over onze sportieve prestaties. In december was de verzorger van onze selectie, Willem Groen, 50 jaar getrouwd. Op 28 december hebben wij hen in de bloementjes gezet.

Een andere vrolijke, maar ook spannende gebeurtenis had de strijd om het kampioenschap van ons meisjesteam vandaag moeten zijn. Één van de eerste keren dit seizoen gooide het weer roet in het eten. De kans echter dat zij het niet zouden halen was echter zo klein, dat wij ze nu toch gaan huldigen.

Meiden, Patrick, kom naar voren en ga jullie gang.

Het gaat trouwens goed met onze jeugd, de organisatie is prima en ons bereiken gelukkig dan ook geen klachten van verontruste ouders, die vinden dat Achmed of Kees in een ander team moet spelen.

Ook voor de grote clubactie is men weer flink actief geweest, met als gevolg dat de opbrengst gelijk was aan vorig jaar, ruim € 1.300.

Dank aan de jeugdcommissie, die dit alles in goede banen leidt. Twee mensen wil ik speciaal bedanken: Jan Buurmeijer en Yvonne Bolhoeve. Zij hebben een grote bijdrage geleverd aan het werk van de jeugdcommissie en gaan het nu iets rustiger aan doen. Jan en Yvonne, hartelijk dank!

Geen vereniging kan zonder vrijwilligers. Het voert te ver om al onze vrijwilligers hier te noemen. Een paar uitzonderingen.

In ons archief kwam ik een brief tegen van de heer R. Verhoef. Op 25 januari 1990, dus bijna 27 jaar geleden, schreef hij:

‘toch wil ik bij deze in het bijzonder bedanken voor zijn inzet en toewijding aan mijn zoon gegeven, dhr. N. Boot. Hij wist ondanks tegenslagen de jongens weer te motiveren.’

Ik heb daar niets aan toe te voegen en ik ben blij dat wij nog steeds een ‘lijntje’ van die inzet meepikken. Nico, een prettige 71e verjaardag dinsdag a.s..

Ons clubhuis ziet er altijd keurig opgeruimd uit. Er zijn diverse mensen, die daaraan een bijdrage leveren en die zijn wij dan ook zeer dankbaar. Toch zijn er twee die er uit springen: Ton Laarman en Peter van der Raad.

Wij hebben het afgelopen jaar een school in onze bezoekers kleedkamers gehad. Ton en Peter zorgden er steeds voor, dat alles er weer keurig uitzag. Wij hebben ze al stoffelijk bedankt, maar ik wilde het toch graag nu noemen, anders kent niemand dit stille werk op de achtergrond.

Op de website hebben jullie kunnen lezen, dat één buitenkant van ons clubgebouw in de zomermaanden onder handen is genomen en dat de andere kant hopelijk komende zomer aan de beurt komt. Alle ‘onderhouders’ heel hartelijk dank, wij hopen komende zomer weer op jullie te mogen rekenen.

Iedere vereniging heeft twee poten waarop wordt gesteund: de contributies en de kantine-inkomsten.

Erik Buiter is de man van de contributies en hij doet dat zeer nauwgezet. Helaas is niet iedereen zo nauwgezet als Erik, want niet iedereen heeft zijn contributie voldaan. Maandag a.s. bespreken wij de stand van zaken met Erik en bekijken wij de noodzakelijke maatregelen. Erik, bedankt!

Voor de kantine is Marco de Wilde verantwoordelijk en voert Bayazit met enkele trouwe assistenten de verkoop uit. Zonder kantine-opbrengsten redden wij het absoluut niet, daarom dank aan iedereen die daar een bijdrage aanlevert.

Ja, en dan is er nog één naam waar wij niet onderuit komen en ook niet onderuit willen komen: Edwin van der Raad. En dan heb ik het niet over zijn trainingsactivieiten, waarvoor hij zich formeel aan ons verbonden heeft. Nee, het gaat over alle activiteiten waaraan hij ongevraagd en informeel veel tijd en aandacht besteed, of het nu de jeugd of de senioren betreft. Edwin is echt het kloppend hart van onze vereniging, van waaruit alles begint. Hij zorgt ook nog eens voor aanvulling, want zijn beide zoons doen behoorlijk mee en wij hopen nog heel veel plezier van hen te hebben. Ook echtgenoot en moeder Francis weet haar ‘‘vrouwtje’ te staan.

Ik wil het toch nog even hebben over de sportieve prestaties van met name de selectie.

Wij zijn bezig met onze missie en visie. In het eerste concept staat, dat onze missie is: sportief voetballen met plezier voor iedereen. Sportiviteit en plezier staan dus voorop, daarom zetten wij met de KNVB een dikke streep door discriminatie. Dat wil echter niet zeggen, dat er niet gestreden mag worden voor de winst. Iedereen die aan een spelletje meedoet, wil winnen, anders moet men niet meedoen. Iets anders is, dat men een spelletje ook kan verliezen en daar moet men tegen kunnen. Bij het WK darten hebben wij kunnen zien hoe Raymond van Barneveld en Gary Anderson met hun verlies omgingen, grote klasse!

Dus selectie, zet hem op, wie weet pakken jullie nog een periode en kunnen wij genieten van een spannende nacompetitie.

Een laatste punt dat genoemd moet worden: kunstgras. De uitzending van Zembla heeft veel korrels doen opwaaien, maar het lijkt voorlopig een storm in een glas water. Het RIVM heeft een uitgebreid onderzoek gedaan. De conclusie daarvan is, dat sporten op rubbergranulaat niet schadelijk is voor de gezondheid. Wij hebben dit kunnen lezen in een brief van de gemeente Amsterdam, die laat weten dit advies over te nemen. Uiteraard blijven wij de ontwikkelingen volgen. Wij zijn dan ook blij, dat Liesbeth Wit dit nauwgezet voor ons doet.

Tijd om af te ronden en dat doen wij al enkele jaren met het publiekelijk bedanken van enkele vrijwilligers om daarmee hulde te brengen aan alle vrijwilligers, die V&V draaiende houden.

Graag vraag ik drie mensen naar voren, die zich het afgelopen jaar verdienstelijk hebben gemaakt voor onze vereniging: Yvonne Bolhoeve, Joop Teeken en Rien van Tilburg.

Yvonne heeft zich met veel energie ingezet in de jeugdcommissie, ik noemde dit al. Yvonne, hartelijk bedankt voor het vele werk dat jij voor V&V gedaan hebt!

Joop Teeken heeft de club van 100 op zich genomen. Wij hebben twee jaar geleden deze club omgedoopt in club van 50, maar dat vond Joop geen goed idee, het is dus weer club van 100. Joop is voortvarend aan de slag gegaan, dat hebben jullie inmiddels gemerkt en dat zullen jullie ook nog merken. Joop bedankt en succes!

Rien van Tilburg heeft zich vele jaren ingezet voor senioren 1, hij was leider en grensrechter. Nu Michiel een stapje terug heeft gedaan, wil ook Rien dat doen. Wij zijn hem zeer dankbaar voor zijn inzet. Nu kan hij zich in alle rust voorbereiden op de komende Elfstedentocht! Rien, bedankt!

Beste V&V’ers, genoeg gepraat. Allemaal bedankt voor jullie inzet en ik wens jullie veel heil en zegen in een sportief en respectvol nieuwjaar:

Proost!

 

Nog geen reacties

LICHTPUNTJES

LICHTPUNTJES

De wereld staat in brand, je hoeft de krant maar open te slaan of de TV maar aan te zetten. Veel mensen hebben het moeilijk, zijn hun leven niet zeker, weten niet of er een ‘morgen’ is en als die er is, hoe die dag af zal lopen. Landen als Syrië, Irak of Libië met historische steden liggen deels in puin, in Turkije is het, zeker sinds de mislukte staatsgreep deze zomer, voortdurend onrustig en in Egypte waren de christelijke Kopten opnieuw slachtoffer van een aanslag.

In die wereld wordt het straks weer Kerst en staan wij in de christelijke traditie stil bij de geboorte van Christus zo’n 2000 jaar geleden. Hoe zag de wereld er toen uit, was het een paradijs?

Dat was er ooit geweest, maar dat was allang voorbij. Sinds die tijd waren er steeds weer volken, die ten strijde trokken tegen andere volken in de hoop machtiger en rijker te worden. En als ze dat dan waren, kwam er weer een ander volk, dat hen van de ‘troon’ stootte.

Israël, het land waar Christus geboren werd, was in die tijd een bezet land. De Romeinen heersten er, maakten de dienst uit. Het was een duistere periode voor het land. Maar opeens was er licht in de duisternis, de herders op de velden zagen het. Ten tijde van de profeet Jesaja werd dit licht al voorspeld: ‘Het volk dat in duisternis ronddoolt, ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen, worden door een helder licht beschenen’.

Dat was toen, dat kan nu niet meer. Nee, niet als wij zo denken. Maar als iedereen nu eens voor twee anderen een lichtpuntje wil zijn, dan wordt dat een schitterend licht. Als iedereen op de wereld meedoet, wordt het zelfs een schitterend en groot licht.

De realiteit is, dat dit een utopie is. Maar als wij dat blijven zeggen, gebeurt er nooit iets. Wij kunnen ook klein beginnen. Als wij vriendelijk zijn voor elkaar en zo vrede maken op onze eigen plek, worden dat vanzelf lichtpuntjes. Dat geldt ook voor ons als club. Samen zijn wij de vereniging en wij kunnen er een bundeling van lichtpuntjes van maken.

Wij wensen iedereen goede en gezellige feestdagen, een veilige jaarwisseling en een nieuwjaar vol lichtpuntjes.

kerst2016vv

Het bestuur

 

 

Nog geen reacties

Onvergetelijke dag

jeugdbus102016

Nog geen reacties

VAN HET BESTUUR

VAN HET BESTUUR

 

KUNSTGRAS

Wij hebben stilgestaan bij alle commotie, die is ontstaan over het gebruik van kunstgrasvelden na de uitzending van Zembla. Wij zeggen commotie (opschudding), omdat opeens de kunstgrasvelden afgewezen worden, terwijl wij er al jaren op trainen. Begrijp ons goed, wij zijn voor nader en beter onderzoek en het liefst zo snel mogelijk. Minister Schippers wil de uitkomsten van dit onderzoek nog dit jaar hebben.

In afwachting daarvan kunnen wij zelf niet zoveel: wij huren één trainingsveld van de gemeente en wij hebben geen alternatief. De KNVB zegt ook, dat wij voorlopig van kunstgrasvelden gebruik kunnen blijven maken. Sinds de invoering van kunstgrasvelden is er al eerder sprake geweest van gezondheidsrisico’s, maar er is nooit een negatief advies afgegeven. Wij volgen de ontwikkelingen uiteraard op de voet en wij informeren u/jullie als er meer nieuws is. Dit hebben wij ook laten weten aan de NOS, die ons een enquête stuurde over dit onderwerp. U/jij kunt, als u/jij meer informatie wenst, kijken op de website van de KNVB zie o.a. de column van Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetval http://knvb.m6.mailplus.nl/txt255468/uqj2vc2lwpmxukt).

 

SCHILDERWERK

Wij weten niet of het al is opgevallen, maar onze schilderploeg (allemaal vrijwilligers!) heeft één kant van ons clubhuis goed onderhanden genomen. Die kant ziet er weer picobello uit. Wij bedanken Bas, Edo, Frank, Joop, Klaas, Rob B., Rob O., Stephen, Steve, Theo en Wim K. uit de grond(verf) van ons hart voor alle inspanningen, die zij zich in de voetballoze periode getroost hebben. Een elftal om trots op te zijn en voor ons van onschatbare waarde!

Volgend jaar is de andere kant aan de beurt. Mochten er onder de (ouders van) leden handige schilders schuilen, verstopt je dan niet langer en laat het ons weten. Wij geven het graag door aan onze schilderploeg en zij horen het graag.

 

KERSTPAKKETTEN – ROCKING UP X-MAS

Rocking up X-mas is een actie, die het mogelijk moet maken 120 gezinnen, die een moeilijk jaar achter de rug hebben en afhankelijk zijn van de voedselbank, een mooi kerstpakket te bezorgen.

Wat kan u/jij doen?

Zij zijn op zoek naar 30 vrijwilligers die op 22 december de kerstpakketten rond gaan brengen. Dit gebeurt in koppels van 2 personen en ieder koppel levert 5 pakketten af. Ook zoeken zij mensen die willen helpen om de kerstpakketten op die dag te sorteren.

Daarnaast willen zij zoveel mogelijk mensen op de hoogte krijgen van deze actie. Hiervoor moet de actie gedeeld worden op Social Media: https://www.facebook.com/rockingupxmas/

Ook zoeken zij mensen die hen financieel willen steunen. Dit kan door middel van een (kleine) donatie via deze link: https://onepercentclub.com/nl/projects/rocking-up-x-mas

U/Jij zou hen, maar vooral deze 120 gezinnen, er een groot plezier mee doen! Voor eventuele vragen of meer informatie over deze actie kun je ons mailen op rockingupxmas@gmail.com.

 

 

Nog geen reacties

Jeugd

Hallo allen.
Dit zijn de voorlopige indelingen waar we het seizoen 2016-2017 gaan starten.
We starten op maandag 29-8-2016.
Dit geldt niet voor JO9/1 en JO9/2 die starten op woensdag 31-8-2016 om 17.00 uur.

Nog geen reacties

CONTRIBUTIES

CONTRIBUTIES

De ledenvergadering is op 9 november 2015 akkoord gegaan met de volgende contributie-aanpassing per 1 juli 2016:

per jaar           per half jaar       per kwartaal

F-junioren                   145,00            72,50                    36,25

E-junioren                   163,00            81,50                    40,75

D-junioren                  175,00            87,50                    43,75

C-junioren                  187,00            93,50                    46,75

B-junioren                  187,00            93,50                    46,75

A-junioren                  199,00            99,50                    49,75

Senioren                     225,00         112,50                      56,25

Niet-spelende leden  90.00           45,00                    22,50

 

Het is voor de penningmeester het fijnst als iedereen zijn contributie per jaar betaald, omdat veel kosten aan het begin van het seizoen gemaakt (moeten) worden en er dan wel voldoende geld ‘in kas’ moet zijn.

Daarnaast worden wij de laatste jaren steeds meer geconfronteerd met contributie-achterstanden aan het eind van het seizoen.

Aan de andere kant kunnen wij ons voorstellen, dat sommige leden graag in termijnen betalen. Daarom handhaven wij komend seizoen het gespreid betalen, maar gaan wij de contributies eerder incasseren en wel als volgt:

Jaarcontributie:        in september

Halfjaarcontributies: in september en december

Kwartaalcontributies: in september, oktober, november en december

 

Wij gaan er vanuit dat iedereen zijn medewerking verleend:

we zijn toch op de wereld om mekaar, om mekaar, te helpen, nietwaar?

 

Het bestuur

Nog geen reacties