Overlijden Willem Bakker

Nog geen reacties

Club van 100/50

Beste vrienden van Vlug en Vaardig,

Sinds vele jaren heeft Vlug en Vaardig een CLUB VAN 100. De ‘leden’ van deze club droegen aanvankelijk jaarlijks ƒ 100 bij en stelden zo de vereniging in staat extra dingen te doen, met name voor de jeugdleden. Door de overgang naar de EURO hebben wij in 2002 de club van 100 omgedoopt in de club van 50. Die naam werd geen succes, daarom heet de club nu weer CLUB VAN 100!

De afgelopen periode hebben wij iedereen duidelijk proberen te maken, dat onze vereniging zich in zwaar weer bevindt. Afnemend ledenaantal betekent afnemende contributie-inkomsten en ook minder kantine-inkomsten. Wij doen er van alles aan om onze inkomsten op peil te houden en zoeken dan ook naar nieuwe sponsors. Wij prijzen ons zeer gelukkig, dat wij de afgelopen maanden diverse nieuwe bordsponsors hebben gekregen. Ook zijn wij heel blij met ons nieuwe seniorenteam, dat sinds december de VenV-kleuren verdedigt.

In de extra ledenvergadering van november zijn diverse suggesties gedaan om de inkomsten te verhogen. De eenvoudigste maatregel is natuurlijk de contributie zover te verhogen, dat de begroting sluitend wordt. Maar dat willen wij liever niet, althans nog niet. Daarom dachten wij aan de CLUB VAN 100. Wat zou het mooi zijn als die club weer een echte CLUB VAN 100 wordt.

Na de extra ledenvergadering zijn er diverse mensen (weer) lid van de CLUB VAN 100 geworden. Het zou ongepast zijn deze nieuwe leden nu te vragen hun bijdrage te verhogen. Voor hen is deze oproep dan ook niet bedoeld.
De mensen, die al jaren bijdragen aan de CLUB VAN 100 willen wij in overweging geven hun jaarlijkse bijdrage te verhogen naar € 100 en deze bijdrage te voldoen via een automatische incasso. Uiteraard zijn formulieren daarvoor in ons clubhuis aanwezig. Mensen, die lid willen worden van de CLUB VAN 100 vragen wij te overwegen hun jaarlijkse bijdrage te bepalen op € 100.
Voor veel mensen is een jaarlijks bedrag van € 100 een relatief klein bedrag, maar voor de vereniging zijn al deze bedragen van levensbelang.

Lukt het u niet uw bijdrage van € 50 te verhogen naar € 100? Even goede vrienden, want wat niet kan, kan niet. Wij hopen, dat het veel leden wel lukt, want het zou ons enorm helpen

SAMEN VLUG EN VAARDIG EEN EEUW TE LATEN BESTAAN.

Wij zijn benieuwd!

Met een sportieve groet,                                     Ambassadeur CLUB VAN 100

Het bestuur                                                         Joop Teeken

Wordt nu lid via het onderstaande formulier: 

Nog geen reacties

Reclameborden

Na de vijf eerder geplaatste reclameborden mag V&V nog een nieuwe bordsponsor verwelkomen:
JC Nieuwenhuizen.

Ook voor uw bord is er een plek langs de lijn bij V&V.
Voor meer informatie kunt u mailen naar: sponsor@cvv-vlugenvaardig.nl

Nog geen reacties

de nieuwe contributies

 

De contributies voor het seizoen 2018-2019 zijn:

 

 

Nog geen reacties

Trainingstijden Jeugd

Nog geen reacties