BEGINNEN OF BEZINNEN

Pasen is het feest van opnieuw beginnen of van een nieuw begin, de maand Ramadan is een periode van bezinnen.

Wij kennen een spreekwoord, dat zegt ‘bezint eer ge begint’. Dat hebben wij gedaan voor wij afspraken op papier hebben gezet met FDA – stichting Football Development Academy. Zaterdag 10 april hebben de voorzitter en de secretaris van FDA en VenV deze afspraken ondertekend. Dit betekent dat wij in het nieuwe seizoen een aantal jeugdteams zullen hebben, die gewoon lid zijn van VenV. Dus trainen op maandag en woensdag en voetballen op zaterdag. Hierover zullen de voorzitter van FDA en onze trainer nauw contact hebben. Daarnaast wil de voetbalschool op zondag actief zijn. Daarvoor huren zij van de gemeente het kunstgrasveld en bij VenV de gastenkleedkamers. De kantine blijft dicht, daarvan wordt dus geen gebruik gemaakt.

De afspraken zijn ingegaan op 1 april 2021 en gelden voor 1 jaar. In de loop van maart 2022 wordt bekeken of de afspraken al of niet aangepast moeten worden.

Wij zien de samenwerking met vertrouwen tegemoet en hopen dat de afspraken tot het gewenste resultaat zullen leiden.

Beginnen, bezinnen, maar daar hoort ook beëindigen bij. Dat hopen wij natuurlijk allereerst van de coronamaatregelen, zodat het normale leven weer vorm kan gaan krijgen. Iedereen snakt daarna.

Maar soms willen ook vrijwilligers een punt zeggen achter hun werkzaamheden. Daarom zijn wij op zoek naar een wedstrijdsecretaris en een penningmeester.

WEDSTRIJDSECRETARIS

Onze wedstrijdsecretaris en erelid NICO BOOT heeft ons laten weten zijn taak na dit seizoen neer te willen leggen Het is niet het vele werk, dat hem hiertoe heeft doen besluiten, maar vooral zijn ‘onhandigheid’ met al dat computerwerk. Wij zoeken dus iemand, die dit van hem over wil nemen. Het werk kan gewoon thuis gebeuren, vooral achter de computer, en er hoeft niet vergaderd te worden. Het kost je maximaal 2 uur in de week, maar ook regelmatig nauwelijks tijd

Ben jij handig met het werken met computerprogramma’s en wil jij wel iets doen voor ons VenV, laat dan even van je horen, dan regelen wij contact met Nico om over de functie te praten. Hij is van harte bereid de nodige toelichting te geven.

PENNINGMEESTER

Een penningmeester is een belangrijke man binnen een vereniging. Het bestuur kan nog zoveel goede plannen hebben, als de penningmeester zegt, dat daar geen geld voor is, gaat het niet door.

ELWIN KROESE heeft deze functie 6 jaar lang tot volle tevredenheid vervuld. Hij mailde ons: ‘Het is geen functie elders, maar toen ik begon had ik het idee om het 3 jaar te gaan doen. Inmiddels in het 6e seizoen merk ik dat het tijd is voor wat anders en ook de reistijd speelt daarbij een rol.’

Het penningmeesterschap bestaat hoofdzakelijk uit het bijhouden van de financiële administratie waaronder het beheren van de bankrekeningen. Daarnaast maak je deel uit van het bestuur en ben je aanwezig op de maandelijkse bestuursvergadering. De reguliere tijdsbesteding betreft ongeveer 2 tot 3 uur per maand. Daarnaast maakt de penningmeester het financiële jaarverslag en de begroting op. De tijdbesteding hiervoor bedraagt 1 à 2 zaterdagmiddagen. De ledenadministratie en het actief voeren van debiteurenbeheer behoort niet tot de taken.

Wij zijn Elwin zeer erkentelijk voor zijn bestuurlijke bijdrage de afgelopen 6 jaar en op een geschikt moment zullen wij hem dat ook laten blijken.

Wij zijn dus dringend op zoek naar een nieuwe penningmeester. Wie wil het stokje of beter gezegd het beheer van de penningen van Elwin overnemen? Een club zonder penningmeester is als een schip zonder brandstof, want een stuurman of een kapitein kunnen van alles willen, zonder brandstof gebeurt er niets.

Ben jij bereid deze belangrijke taak op jou te nemen of wil jij dit overwegen, laat dan van je horen, dan zorgen wij voor contact met Elwin.

Denk nu eens na het lezen van bovenstaande niet, dat doet een ander wel, maar ga bij jezelf te raden of jij het kan doen en laat van je horen. Het is in het belang van VenV, dat op weg is naar het 100-jarig bestaan.

Wij zijn benieuwd en wachten in spanning. Bezin en begin!

JAARSTUKKEN 2019/2020

Helaas is het niet mogelijk een algemene ledervergadering (ALV) te beleggen als gebruikelijk. Daarom doen wij het anders. Vanaf nu kunnen geïnteresseerden de financiële jaarstukken opvragen bij onze penningmeester Elwin Kroese (penningmeester@cvv-vlugenvaardig.nl). Jullie hebben daarvoor 1 week de tijd. Na deze week hebben jullie 14 dagen de tijd de stukken te bekijken en eventueel nadere toelichting te vragen.

De financiële commissie heeft de jaarstukken inmiddels goedgekeurd, hun brief daarover is desgewenst ook bij Elwin Kroese op te vragen.

Als alle vragen naar tevredenheid behandeld zijn, zijn de financiële jaarstukken vastgesteld en hebben de leden het bestuur decharge verleend voor het gevoerde financieel beleid.

Uiteraard hopen wij eind 2021 weer een gebruikelijke ALV uit te schrijven.

SPORTPARK OOKMEER

Vanaf maandag 19 april starten er onderhoudswerkzaamheden in de openbare ruimte rondom het sportpark Ookmeer. Voor wat betreft de bereikbaarheid moeten jullie op de borden letten. De werkzaamheden, die ongeveer half mei klaar zijn, kunnen enige hinder veroorzaken.

Het bestuur

Nog geen reacties

IN MEMORIAM

Ons bereikte het verdrietige bericht, dat op donderdag 8 april is overleden ons lid

PIET DE GOEDE

in de leeftijd van 77 jaar. Piet is getroffen door het covid 19 virus.

Piet werd lid in 1955 en heeft dus 65 jaren onze kleuren verdedigd: wit – oranje-groen – blauw. Hij heeft heel veel jaren deel uitgemaakt van de selectie en was ook lange tijd aanvoerder. Later speelde hij nog heel lang in de veteranen, samen met zijn broers Wim en Jan. Hij was tot de coronacrisis begon nog regelmatig actief in ons veteranenteam.

Wij wensen zijn kinderen en verdere familie heel veel sterkte en hopen dat zij troost mogen vinden in mooie en goede herinneringen.

De uitvaart is vrijdag 16 april om 09.30 uur op de Nieuwer Noorder Begraafplaats in besloten kring. Wie de uitvaart via een livestream wil volgen: Url: https//pcl-webcast.nl Naam: Dhr. P. de Goede Plechtigheid ID: 140835 Wachtwoord: 24cf6dcf910c

Bovenaan de kaart staat: De zee rustpunt in mijn bestaan. Daar kan ik dromen en verlangen en mijn ziel op golven laten varen.

Correspondentie e-mailadres: renedegoede@hotmail.nl

Ook ontvingen wij bericht, dat na jaren van afnemende lichamelijke en geestelijke gesteldheid is overleden ons oud-lid

DICK LODDER

in de leeftijd van 90 jaar. Dick was afkomstig uit de Zaanbuurt, waar de oorsprong van Vlug en Vaardig ligt. Samen met zijn tweelingbroer Kees heeft hij jaren voor Vlug en Vaardig gespeeld.

Wij wensen zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind veel sterkte. Op de kaart stond een gedicht van Marinus van den Berg, waarin het gaat over Alles gaat voorbij. Alles gaat inderdaad voorbij, maar wat blijft zijn de herinneringen.

De begrafenis heeft zaterdag 3 april in besloten kring plaatsgevonden.

Nog geen reacties

VANDAAG, MORGEN EN OVERMORGEN

Dit zijn heel concrete woorden, bijvoorbeeld ‘woensdag, donderdag en vrijdag’, maar het kunnen ook minder concrete woorden zijn in de zin van ‘nu, straks en later’. Op die manier moeten jullie de komende tekst vooral lezen.

VANDAAG

Nog even en wij vieren weer Pasen. In de christelijke traditie, waarin VenV staat, staan wij dan stil bij het lijden, sterven en opstanding van Jezus. Dat kind, dat geboren werd in een stal in Bethlehem, is in de christelijke traditie belangrijk geweest en nog steeds belangrijk. Daarom vieren miljoenen christenen op deze wereld jaarlijks het Paasfeest, het feest van een nieuw begin. En als wij ergens behoefte aan hebben in deze coronatijd is het wel een nieuw begin. Laten wij blijven hopen, dat er na deze tijd een andere tijd volgt, waarin wij met elkaar weer kunnen wat wij willen. Nog even volhouden, de vaccinatie is nabij. Het is makkelijk kritiek te leveren op alle maatregelen, maar ga er maar vanuit dat iedereen zijn stinkende best doet er het beste van te maken. Voetballers weten, misschien als beste, dat de beste stuurlui aan wal (langs de lijn) staan.

Mooie, vrolijke en gezegende Paasdagen, blijf gezond en zoek de zonzij!

MORGEN

Kort na Pasen begint voor onze moslim-leden de ramadan. Dit is de jaarlijkse periode van onthouding en bezinning, waarin vooral de ander centraal staat. Wij wensen jullie een goede tijd en aan het eind een heel fijn Suikerfeest.

OVERMORGEN

Zomertijd 28 maart, lockdown tot half april, de tunnel gaat nog even door, maar er gloort licht. Het wachtwoord voor de periode daarna is vaccinatie. Ondertussen probeert VenV in leven te blijven. Wij zijn dit seizoen voetballend gestart en hopen nog steeds, dat wij het ook voetballend kunnen beëindigen. Om in leven te blijven hebben wij inkomsten nodig. Gelukkig hebben veel leden hun contributie keurig voldaan in de hoop en het vertrouwen, dat VenV overeind blijft. Jullie hebben daaraan ook een fantastische bijdrage geleverd door de ballenactie en het rondje voor de club. Helaas zijn er ook leden, die hun contributie nog niet hebben voldaan. Misschien hebben zij in deze voetballoze periode er even niet aan gedacht, omdat zij met hun gedachten bij andere zaken waren. Wij hopen van harte, dat zij hun contributie alsnog zo snel mogelijk overmaken, want deze gebudgetteerde inkomsten zijn voor een club als VenV onmisbaar.

Donderdag 13 mei is het Hemelvaartsdag. Wie weet, wie weet, ……?

Er is ook positief nieuws. Wij staan op het punt een overeenkomst te sluiten met FDA (Football Development Academy). Deze voetbalschool laat jongens bij ons voetballen, zodat wij volgend seizoen weer enkele jeugdteams hebben. Deze jongens worden gewoon lid van VenV, betalen contributie en spelen in ons tenue. Daarnaast bieden zij activiteiten op zondag aan, maar daar staan wij als vereniging buiten. Wel stellen wij de bezoekerskleedkamers daarvoor tegen betaling van een vergoeding beschikbaar.

Verder heeft er een interview gestaan in Vrije Tijd Amsterdam. Daarin hebben wij VenV gepromoot onder de titel HOUD DE NAAM VAN VLUG en VAARDIG HOOG, waarbij wij hebben aangegeven op weg te zijn naar ons 100-jarig bestaan, onze stip op de horizon.

Verder onderzoeken wij hoe wij het beste de warmwatervoorziening kunnen ‘moderniseren’. Daarvoor heeft onze coördinator bouwtechnische zaken contact opgenomen met onze huismonteur Sargentini om de mogelijkheden, die passen binnen ons budget, te bespreken.

Tot zover deze keer. Is er meer nieuws over de mogelijkheden binnen het coronaregime, dan melden wij ons weer. Voor nu:

Goede Paasdagen, zinvolle ramadan en veel licht aan het eind van de tunnel;13 mei, wie weet?

Het bestuur

Nog geen reacties

“De opdracht voor ieder lid is: HOUD DE NAAM VLUG & VAARDIG HOOG!”

“De opdracht voor ieder lid is: HOUD DE NAAM VLUG & VAARDIG HOOG!” – Vrije Tijd Amsterdam

“Vlug & Vaardig, in de wandeling V&V genaamd, werd op 19 juli 1932 in de Amsterdamse Zaanbuurt opgericht. Aanvankelijk als Patrimoniums Voetbal Club, waarbij banden onderhouden werden met de christelijk sociale vereniging Patrimonium. Tegenwoordig is de naam C.V.V. V&V, of voluit: christelijke voetbal vereniging Vlug & Vaardig. Dat het een christelijke vereniging is, vindt men vooral terug in het karakter van de vereniging en het feit, dat de wedstrijden uitsluitend op zaterdag gespeeld worden”, vertelt voorzitter Foeke Westerveld van V&V. Vrije Tijd Amsterdam ging op zoek naar het verhaal van deze Amsterdamse voetbalclub.

Het aantal teams

“Het eerste elftal speelt sinds de vijftiger jaren in de KNVB. Sinds enige jaren is er geen onderscheid meer tussen KNVB en AVB en het district West 1 is dan ook groter dan Amsterdam. Verder hebben wij nog 4 seniorenteams en een veteranenteam.
Helaas hebben wij op dit moment geen jongensjeugdteams, maar wel een geweldig meidenteam. De bedoeling is wel weer jeugdteams te starten, maar op dit moment zijn de mogelijkheden zeer beperkt.”

Trainingen

“V&V probeert de tijd, die de (jonge) voetballers bij haar doorbrengen, zo aangenaam mogelijk te laten verlopen. Naast de wedstrijden wordt er veel aandacht besteed aan de trainingen. Een staf van deskundige trainers staat klaar om onder leiding van een gediplomeerde trainer de voetballers de fijne kneepjes van het voetbalzaak bij te brengen.”

Sociale activiteiten

“Daarnaast waren er diverse sociale activiteiten. In de loop van het seizoen werden tijdens schoolvakanties vaak extra activiteiten georganiseerd. Aan het eind van het seizoen organiseerden wij eigen jeugdtoernooien en namen de teams ook aan andere toernooien deel. Per team of combinatie van teams probeerden wij het seizoen op een speciale manier af te sluiten.”

Aantal leden

“Wij hebben momenteel circa 150 leden en hebben 7 teams. Maar de ambitie is door de start met jeugdteams weer te groeien. V&V staat open voor jeugd uit de buurten.”

Trouwe aanhang

“V&V heeft een zeer trouwe aanhang waar wij vreselijk trots op zijn. Bij de actie ‘een bal voor jouw club’ hoopten wij op 50 ballen, het werden er ruim 100. De actie een ‘rondje voor je club’ werd een grandioos succes. Landelijk eindigden wij op de 2e plaats, opbrengst ruim € 8.000! Het laat zien hoe de club leeft in de harten van de leden.”

Iedereen is welkom

“Sportief voetballen met plezier voor iedereen is onze missie. Onze visie is dat ondanks CVV Vlug & Vaardig een zaterdagclub is met een christelijke signatuur, voor iedereen openstaat. Personen vanaf 6 jaar kunnen lid worden als er plaats is in een team, dat bij hun leeftijd past. Aan het lidmaatschap is verbonden, dat er tijdig contributie betaald wordt, dat er op maandag/woensdag getraind wordt en op zaterdag wordt gevoetbald. Ook zijn aan het lidmaatschap van jeugdleden (< 19 jaar) gedragsregels verbonden, die op de website van de vereniging vermeld staan.”

Voetballen met respect

“Belangrijk is dat er sportief gevoetbald wordt met respect voor tegenstander en scheidsrechter. Bedacht moet worden dat er geen wedstrijden zijn als er geen tegenstanders zijn! De opdracht voor ieder lid is: HOUD DE NAAM VLUG & VAARDIG HOOG!

Het accent ligt op recreatie, al hopen wij natuurlijk wel, dat er gewonnen wordt en dat ons vlaggenschip senioren 1, zo hoog mogelijk speelt.”

Sportpark Ookmeer

Wij zijn blij met onze accommodatie op sportpark Ookmeer, al baart het ons ook wel zorgen. Het clubhuis stamt uit de jaren 60 en vraagt dus het nodige onderhoud. Gelukkig hebben wij enkele jaren geleden de puien van de kantine kunnen vernieuwen en nu zijn wij bezig de raampjes van de kleedkamers onder handen te nemen. Ook de verwarming en de heet watervoorziening vragen de nodige aandacht.

Vrijwilligers

“Zeer belangrijk voor onze vereniging zijn de vrijwilligers. Behalve de verplichte hoofdtrainer zijn alle medewerkers vrijwilligers. Wij stellen het dan ook zeer op prijs als ouders van jeugdleden en seniorenleden een bijdrage aan het reilen en zeilen van de vereniging leveren.

Tot nu toe hebben wij het altijd gered met onze vrijwilligers, zij zijn de kurk waarop de vereniging drijft. De situatie is wel eens penibel geweest, maar altijd weer staan er ‘nieuwe’ mensen op, die de kar trekken en in beweging houden.”

Bekende voetballers

“In de loop der jaren hebben wij diverse hoogtepunten gekend. Zo hebben wij enkele spelers gehad, die het tot het betaald voetbal gebracht hebben. In een grijs verleden Jan Schreuder, wat later Guido Pen, Dries Boussatta en Bryan Roy.”

Onvergetelijke hoogtepunten

“De viering van ons 25-jarig bestaan in Marcanti was ook een hoogtepunt. Onvergetelijk was de promotie naar de 2e klasse ten koste van Ajax zaterdag; de wedstrijd werd gespeeld in het oude Ajax-stadion en gewonnen met 2-0. Een paar keer hebben wij aan de poort van de 1e klasse gerammeld, toen de hoogste klasse in het zaterdagvoetbal.

Verder is het jaarlijkse clubtoernooi op Hemelvaartsdag, aanvankelijk Hoge Hoedtoernooi, inmiddels het Sixentoernooi, een echt V&V-familiefeest.”

Sportpark Ookmeer

“Er zijn enkele clubs op sportpark Ookmeer, die bij ons zijn ingedeeld: ZSGO/WMS, DEVO’’58 en OSC.”

Weinig Corona-improvisaties

“Wij hebben gehandeld naar bevind van zaken, waar niet gespeeld werd/wordt valt er weinig te improviseren.”

Boegbeeld van V&V

“Het boegbeeld van onze club is zonder enige twijfel onze hoofdtrainer. Hij heeft vanaf zijn 6e jaar bij ons gevoetbald en is nu voor het 12e jaar onze hoofdtrainer. Daarnaast is hij ook onze ‘grootste’ vrijwilliger, altijd bezig met zijn V&V. Hij heeft zich sterk gemaakt voor onze jeugd en gaat dat ook weer doen als wij opnieuw jeugd mogen verwelkomen.

Verder organiseert hij dartavonden, pokeravonden en een voetbalquiz. Wij zijn vast nog wel iets vergeten, want wie V&V zegt, zegt EDWIN VAN DER RAAD, een man van goud!”

Slotwoorden

“V&V is op weg naar het 100-jarig bestaan in 2032. Wij doen er alles aan om dat te halen”, laat voorzitter Foeke Westerveld ten slotte namens Vlug & Vaardig weten.

Nog geen reacties

TROTS…..

De cheques van het virtuele rondje voor je club en de grote club actie zijn binnen.
Wat zijn we als vereniging super trots op de behaalde resultaten.

Nogmaals dank❤

Nog geen reacties

HOE GAAT HET MET VLUG EN VAARDIG?

Die winter is vergangen

Die winter is vergangen. Ik zie des meien schijn. Ik zie die bloemkens hangen. Des is mijn hart verblijd. Dit is de tekst van een heel oud liedje en ik moest daaraan denken, toen ik Edwins bericht aan de selectie las. Omdat de inhoud ook voor de andere spelers geldt, volgt hier die tekst:

Laatste dagje winter en dan hebben wij gelukkig weer groene velden. Helaas zitten wij door de corona nog zeker tot 2 maart binnen.

De KNVB is al bezig met het komende seizoen, maar weet nog niet hoe dit seizoen beëindigd moet worden. Voor senioren 1 is er de mogelijkheid om de 1e seizoenshelft af te maken, maar dan moet er wel begin april gestart kunnen worden. Voor de overige elftallen zijn de competities al gestopt en wordt naar alternatieve toernooien gekeken.

Zodra het weer kan, gaan wij weer wat doen en gaan wij, net als vorig jaar, de hele zomer door. En dan niet alleen trainen, maar ook kijken of wedstrijden mogelijk zijn. Wij hopen dan ook, dat de gemeente dit jaar de grasvelden niet sluit, zo nodig kunnen wij uitwijken naar het kunstgrasveld.

Wij zullen moeten afwachten wat de toekomst brengt. Wie het weet, mag het zeggen. Tot slot: blijf gezond en fit, tot snel.

Als bestuur staan wij geheel achter deze oproep, vandaar dat wij daar de volgende tekst aan hebben toegevoegd:

Mannen, maar ook meiden,

Het bestuur sluit zich van harte aan bij de woorden van onze geweldige trainer. Hij heeft ons tot nu toe, SAMEN MET JULLIE, door deze vervelende crisis heen geholpen. Laten wij hopen dat ballen binnenkort weer mogelijk is. Graag bieden wij jullie na de eerste wedstrijd na de coronastop het eerste rondje aan, want het is fantastisch zoals jullie de acties in de coronastop gesteund hebben. Het vervult mij met trots, dat er zoveel betrokkenheid bij ons aller Vlug en Vaardig is.

Geluk en plezier bij alles, blijf gezond en zoek de zonzij!

Er zijn nog enkele andere zaken, die wij graag onder jullie aandacht brengen:

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Jullie zullen begrijpen, dat het onder de huidige omstandigheden niet mogelijk is een algemene ledenvergadering (ALV) uit te schrijven. Daarom hebben wij het volgende bedacht:

De financiële jaarstukken zijn naar de financiële commissie (FC) gestuurd. Zodra de reactie van de FC binnen is, komt er een bericht op de website, dat geïnteresseerden de stukken kunnen opvragen bij onze penningmeester Elwin Kroese (penningmeester@cvv-vlugenvaardig.nl). Jullie hebben daarvoor 1 week de tijd. Na deze week hebben jullie 14 dagen de tijd de stukken te bekijken en eventueel nadere toelichting te vragen.

Als alle vragen naar tevredenheid behandeld zijn, zijn de financiële jaarstukken vastgesteld en hebben de leden het bestuur decharge verleend voor het gevoerde financieel beleid.

Uiteraard hopen wij dit najaar weer een gebruikelijke ALV uit te schrijven.

FINANCIËLE SITUATIE

Al eerder hebben wij jullie deelgenoot gemaakt van het dilemma waar wij voor staan. Er wordt dan wel niet gevoetbald, helaas, maar een deel van de kosten lopen wel door. Onduidelijk is nog hoe het met de huur van de velden en de betalingen aan de KNVB precies gaat en hoe hoog de energiekosten gaan uitvallen. Ook is nog onduidelijk wat de ‘schade’ aan de kantine is voor wat betreft artikelen, die vernietigd moeten worden.

Gelukkig zien jullie op bijgaande foto’s, dat er, dankzij jullie, ook fantastische meevallers zijn: € 928,90 van de Grote Clubactie en € 8.415 van Rondje voor de club. Verder hebben wij van de stichting sportcentrum Caland  een aanzienlijk bedrag ontvangen. Deze stichting is opgeheven en heeft haar reserve beschikbaar gesteld aan verenigingen in Stadsdeel Nieuw-West en Osdorp in het bijzonder.

Een deel van deze (extra) inkomsten zijn nodig om de ontbrekende kantine-inkomsten te compenseren. Ook is de boiler aan de bezoekerskant hard aan vervanging toe. Wij gaan offerte vragen voor de vervanging van deze boiler door een HR-ketel of misschien twee, één voor de warmwatervoorziening en één voor de verwarming. Wij schatten deze kosten voorlopig op circa € 5.000. Het dak van ons clubhuis is voor wat betreft het gedeelte op de kantine zo’n 60 jaar oud, terwijl er normaal voor een dak 20 jaar staat. Ook daar moeten wij dus rekening houden met vervanging, geschatte kosten € 5.000. Gelukkig hebben wij de kantinepuien enkele jaren geleden kunnen vervangen, maar de raampjes van de kleedkamers zien er niet uit en moeten dus dringend vervangen worden; geschatte kosten € 1.000.

Ook willen wij heel graag gaan flyeren op scholen in de omgeving om weer jeugd aan te trekken, want wie jeugd heeft, heeft immers toekomst!

Jullie zien dat alle extra inkomsten hard nodig zijn om de boel draaiende te houden. Wij hopen in de loop van dit jaar meer duidelijkheid te krijgen over onze financiële situatie en zicht op onze (on)mogelijkheden. Zodra die duidelijkheid er is willen wij in een ALV met jullie in gesprek gaan over de plannen, die er zijn en die ook zeer nodig zijn.

Wij hopen van harte dat wij elkaar de komende maanden niet los laten, want wij hebben elkaar nodig. Alleen SAMEN komen wij door deze crisis en kunnen wij op weg blijven gaan naar een 100-JARIG VLUG EN VAARDIG in 2032.

Het bestuur

Nog geen reacties

Memoires van een willekeurige voetballer en zijn emoties in coronatijd.

De coronatijd heeft voor mij toch iets duidelijk gemaakt. Doordat we al zolang niet meer samen zijn ben ik er achter gekomen dat ik mannen mis. Het is dus een mooi moment om maar uit de kast te komen. Elke zaterdag stond ik tussen al die mannen in op het voetbalveld en bleef ik mijn gevoelens maar onderdrukken. Dat kon, want een week later zag je iedereen toch weer.

Maar nu besef ik me eens te meer dat dit grote taboe in de voetballerij maar doorbroken moet worden voor mijzelf. Ik mis Geurt met zijn kuikens en zijn reizen naar Almere.

Ik mis de grote kracht achter ons Amsterdams politiekorps de Donk die het Parool dagelijks letter voor letter leest, zelfs de kruiswoordpuzzels. Ik mis het gebulder van Wimpie, de onverzettelijkheid van Marco en Brian achterin, het zuigen van Kees en Patrick, Kortje die weer vertwijfeld terug sjokt als hij weer diep is gegaan maar overgeslagen, Bassie die tegenwoordig alleen nog maar bij zijn schoonouders op de bank zit, die overigens van dezelfde leeftijd zijn en mijn broertje die voor de wedstrijd de tegenstander bekijkt en dan besluit of hij last van zijn rug heeft of niet.

De onbegrepen loopacties van Pieter, de onbegrepen overtredingen op Pietje Poort, de doelpunten van onze topspitsen Johny de grote en Ron de breker. Ik mis de zacht uitgesproken aanwijzingen van Maxicosi, het gemopper van Edo, de conditie van Richard, het vernuft van de winterschilder en de dadendrang van Ray. Ik mis onze eigen Schot Steve, het gesteun van oudere Kees en de spekkoek van Dave.

Ik mis Beertje Tamminga, de aanslag van Klaas, de anekdotes van Frank H en de filmpjes van Arnold. Ik mis de aankomst van Coentje in de 2e helft omdat hij steevast uit en thuis door elkaar haalt, de balletjes Bayazit, het gedraai van Floor, de sleep van Martin, de strak getrokken lijnen van de kraker en de terugkeer van Frans, Rutgher en Rick.

Ik mis de commentaren van onze supporters Kees en Wim, de ondersteuning van Martijn en wat hebben we veel Eri met een c en een k langs de lijn, het gemompel van de Stok en Wallie Walvis. Correctie, die 2 laatste namen mis ik eigenlijk niet.

Ik mis de laatste kledingtrends van Holslag die het toch net niet halen, Ach, ik kan wel doorgaan maar het lijkt me duidelijk, ik mis mannen om me heen. Helaas ben ik visueel ingesteld en zie ik ook weer alle naakte lichamen na de wedstrijd voor me, dus ik ga toch maar weer terug de kast in.

De maatregelen die nu genomen zijn doen mij vermoeden dat we op 19 Januari zeker nog niet op het veld zullen staan, maar ooit zal die tijd weer komen. Tot die tijd word ik warm van onze acties met rondjes bier te bestellen voor onze club en de nagedachtenis aan dierbaren waar we afscheid van hebben moeten nemen.

Deze en alle andere acties opgezet door onze alleskunner (behalve ….) Edje helpen onze club om er financieel doorheen te komen. Laten we hopen dat er snel een einde komt aan deze corona tijd en de aanvalsleider weer vaak Sorry mag zeggen na weer een briljante maar onbegrepen pass.

Fijne feestdagen voor iedereen en hoop dat alle narigheid iedereen een beetje bespaard blijft. Wees lief voor elkaar en help elkaar door deze tijd heen. Alleen samen gaan we dit overwinnen en daarna weer lekker sporten. Tot die tijd dan maar even golfen.

En ach, laten we er dan nog maar eentje bestellen bij https://www.rondjevoorjeclub.nl/clubs/?club=cvvvlugenvaardig om het af te leren, proost.

De aanvalsleider.

Nog geen reacties

2020, WAT EEN JAAR!


Wat een bijzonder jaar hebben wij bijna achter de rug. Vorig jaar zei ik in de nieuwjaarspeech dat het voor Amsterdam een goed jaar zou worden, omdat het dubbel 20 is. Wat pakte dat totaal anders uit.

Helaas moesten wij afscheid nemen van oud-keeper Arne Peypers op de naar menselijke maatstaven veel te jonge leeftijd van 43 jaar. Wij hopen dat zijn vrouw en kinderen mensen om zich heen hebben, die meehelpen hun verdriet te dragen. Bas, David, Jop en Regilio hebben tijdens de uitvaart namens VenV op zeer gepaste wijze afscheid genomen van Arne.

Als voetbalvereniging heeft de corona ons behoorlijk parten gespeeld. In het voorjaar werden alle voetbalcompetities stil gelegd om verspreiding van het Covid 19 virus zoveel mogelijk tegen te gaan. Dat betekende niet alleen geen trainingen en wedstrijden, maar ook geen inkomsten uit kantineverkopen. Hier en daar kwam er hulp, zoals een paar maanden geen veldhuur en een bijdrage van de overheid ter compensatie van de gemiste inkomsten.

Hoopvol begonnen wij aan het nieuwe seizoen, gelukkig kon er weer gevoetbald worden. Ter voorbereiding op dat seizoen ging de ballenactie van start. Wat er toen gebeurde, was werkelijk ongelofelijk. Wij hoopten op 50 ballen, maar, hoewel het volop zomer was, werden het er ruim 100! Goede raad was duur, maar niet voor onze Raad, hij wist een aantal ballen in andere materialen om te zetten.

Ondanks alle beperkingen, die nog steeds van kracht waren, draaide de vereniging weer en leverde de kantine weer inkomsten. Dat duurde helaas maar tot half oktober, want toen moesten wij noodgedwongen weer stoppen, alleen het betaalde voetbal mocht doorgaan. Dus weer geen trainingen, geen wedstrijden en opnieuw geen kantine-inkomsten. Ter compensatie van de gemiste kantine-inkomsten kwam er de actie ‘een rondje voor jouw club’ en natuurlijk deed VenV mee; bate het niet, schaden deed het zeker niet. Opnieuw werden wij gigantisch verrast met maar liefst 250 (!) rondjes en hiermee hebben wij landelijk lange tijd op de eerste plaats gestaan. Daar mogen jullie trots op zijn, het laat weer eens zien wat een warme club VenV is. Tussendoor leverde ook de grote clubactie nog eens bijna € 1.000 op. Zeker niet onvermeld mag blijven, dat onze sponsor Vario Lift heeft besloten om het sponsorbedrag eerder te storten en het eenmalig te verhogen. Er was ooit een voetballer, die zei, dat elk nadeel zijn voordeel heb. Nou, wij hebben het ervaren; in deze voetballoze periodes vergeten jullie ons cluppie niet, integendeel en dat stemt dankbaar, heel dankbaar.

Nog meer goed nieuws. De Stichting Sportcentrum Caland houdt per 31 december 2020 op te bestaan en keert de opgebouwde reserve uit aan verenigingen in stadsdeel Nieuw-West en Osdorp in het bijzonder. Ook wij hebben een aanzienlijk bedrag ontvangen. In 2021 gaan wij hiermee onder andere een invulling geven aan het onderhoud van ons clubhuis. Na de corona-periode volgt nader nieuws.

Ondanks alle problemen wordt het straks weer kerst, vieren wij de geboorte van het Kind in de kribbe ruim 2000 jaar geleden. Iedereen viert het op zijn manier, maar één ding is dit jaar voor iedereen gelijk: wij vieren het in kleine(re) kring, want een kamer vol mag dit jaar niet. Laten wij hopen en vertrouwen, dat dit eenmalig is en dat wij eind 2021 weer gezellig in familiekring mooie feestdagen mogen beleven.

Wij wensen jullie ondanks alle beperkingen en zorgen goede en gezellige Kerstdagen, een rustige jaarwisseling en een vredig en sportief 2021, waarin de bal weer gaat rollen als vanouds!

Helaas kunnen wij geen nieuwjaarsreceptie houden, dat zal duidelijk zijn. Het is zoals het is. Blijf gezond en houd de zonzij!

Het bestuur

Nog geen reacties

Fijne feestdagen

Het bestuur van cvv Vlug en Vaardig bedankt jullie voor de financiële steun en wenst jullie zo gezellig mogelijke Kerstdagen en een rustige jaarwisseling. Wij hopen op veel voetbalplezier in 2021!

Nog geen reacties

Parool


Nog één rondje dan: Osdorpse voetbalclub haalt 3400 euro op | Het Parool

Via het initiatief Rondje voor je club kunnen leden, maar ook sympathisanten een virtueel rondje geven voor hun voetbalclub. Maar waar normaal pils lonkt, komt het rondje nu ten goede aan het voortbestaan van de club. 

Eén van de clubs die tot nu toe het meeste geld ontving, is het relatief kleine CVV Vlug en Vaardig uit Amsterdam-Osdorp. Hun voetbalkantine op sportpark Ookmeer mag dan al een tijdje dicht zijn, maar volgens voorzitter Foeke Westerveld (75) werpt het feit dat de club een trouwe achterban heeft, zijn vruchten af. Van bij elkaar zo’n 140 donateurs heeft de club nu een ruime 3400 euro ontvangen.

Harde kern

“We zijn een christelijke voetbalvereniging en vroeger voetbalden de kinderen van onze senioren ook bij Vlug en Vaardig,” zegt hij. Wel is de club met zo’n tweehonderd leden kleiner dan voorheen, voornamelijk omdat veel mensen de stad uit zijn getrokken. “Maar de kern is heel trouw. Ik zit er zelf al vanaf dat ik tien ben, dus dit jaar vier ik mijn pensioen bij de club.”

Het geld gaat niet alleen de gederfde inkomsten uit de kantine dekken, zegt Westerveld. “We zijn ook hard toe aan renovatie van het clubhuis. Een paar jaar geleden hebben we tenauwernood twee puien van de kantine kunnen vervangen, die op omwaaien stonden. En daarna moeten we nog werken aan de kleedkamerraampjes, het houtwerk en het dak.” 

Nog geen reacties